MENY

Översvämning och vårflod

I vår kommun är den största risken för översvämningar i samband med vårfloden. Klimatförändringar kan dock innebära en ökad risk för häftiga regn under kort tid.

Vattnet forsar i Svedbro, Gnarp.

Översvämning

Stora mängder nederbörd eller kraftig vårflod kan leda till översvämningar.

Vårflod

Så länge nätterna är kalla går avsmältningen långsamt och översvämningsriskerna är mindre.

Så undviker du skador av smältande snö och is:

 • Se upp för snö- och isras från tak
 • Skotta bort snö och is från marken närmast huset så minskar du risken för fuktskador i grund och källare. Då har vattnet möjlighet att rinna ner i marken istället för att samlas intill husväggen
 • Rensa hängrännor och stuprör från is, löv eller annat skräp
 • Se till att avloppsbrunnar inte är igensatta eller igenisade
 • Undvik att förvara saker direkt på golvet i källaren, en meter upp är en bra tumregel Ta bort sådant som riskerar att skadas vid översvämning i källaren
 • Installera gärna backspärr på golvbrunnen i källaren, som gör att vatten inte kan tränga upp bakvägen.

Om det finns risk för, eller redan är översvämning:

 • Om vattnet kommer via markytan, gräv ett dike
 • Bygg upp en vall av sandsäckar, brädor eller murblock
 • Täta öppningar och otätheter mot inkommande vatten
 • Pumpa eller ös så fort som möjligt om vatten samlas i fastigheten
 • Om vattnet kommer via avloppet kan du täta golvbrunnarna genom att lägga en filt eller en matta med en rejäl tyngd ovanpå
 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna
 • Håll dig uppdaterad via samhällets informationskanaler exempelvis hemsidor hos din kommun, vattenbolag, elbolag och räddningstjänst
 • Vid en akut situation där din egen förmåga inte räcker till – ring 112