MENY

Majbrasa och andra brandrisker

Det är viktigt att tänka till innan du anlägger en eld. Det är du som är ansvarig för att elden inte sprider sig, även om brandriskprognosen indikerar att eldning är tillåten.

Bild av en majkasa intill havet.

Brandrisk i sex nivåer

I Sverige används en sexgradig skala för brandrisken:

 • 1 = mycket liten brandrisk
 • 2 = liten brandrisk
 • 3 = normal brandrisk
 • 4 = stor brandrisk (eldningsförbud)
 • 5 = mycket stor brandrisk (eldningsförbud)
 • 5E = mycket stor brandrisk, EXTREMT TORRT (eldningsförbud)

Inom tätorter är det tillåtet att elda trädgårdsavfall under förutsättning att eldningsförbud inte är utfärdat. Du måste dock se till att du inte stör dina grannar.

Utanför tätorter är eldning generellt tillåten under förutsättning att eldningsförbud inte är utfärdat. Under gräs- och skogsbrandsäsongen utarbetas brandriskprognoser där du kan få reda på om det är lämpligt att göra upp eld eller inte.

Ingen eldning vid mörker

Eldning efter mörkrets inbrott är olämpligt eftersom det kan leda till onödiga utryckningar från räddningstjänsten. Lägereldar i mindre omfattning är dock undantagna. Du får inte elda så att det medför olägenhet för dina grannar. Kommunens miljöförvaltning kan lämna vidare information.

Säkerheten är viktig

Farliga situationer kan uppstå även vid brandrisk 1–3. Du måste alltid tänka på väderleken, eftersom brandriskprognosen är ett framräknat värde. Eldning bör inte ske vid stark vind eller när markvegetationen är torr. Elda aldrig så att rök och gnistor sprids mot byggnader, vägar eller så att el- och teleledningar kan skadas. Engångsgrillar bör inte användas i skog eller vid torr markvegetation och bör placeras på en obrännbar yta.

Släckutrustning ska alltid finnas till hands. Vattenslang, hink, strilkanna och lövräfsa är exempel på lämpliga släckredskap. Tänk på att släckredskap ska finnas i närheten även vid eldning i liten omfattning. En spade kan exempelvis användas för att släcka en lägereld.

Undvik att tända på stora mängder brännbart material. Dela istället upp materialet i mindre högar. På så sätt minskar du risken att du tappar kontrollen över eldningen. Tänk på att eldning utomhus kräver kontinuerlig bevakning!

Tänk på säkerhetsavstånden

Minsta säkerhetsavstånd till byggnader, med vinden från bebyggelsen, bör vara:

 • gräseldning – 25 meter
 • eldning i mindre omfattning (cirka 1 kvadratmeter) – 15 meter
 • eldning i större omfattning – 50 meter
 • valborgsmässoeldar – 50 meter

Ägare av lantbruk bör även kontrollera försäkringsvillkoren för ekonomibyggnader eftersom längre säkerhetsavstånd rekommenderas i vissa fall.

Du är ansvarig

All eldning sker under eget ansvar. Var därför mycket försiktig när du eldar och ”tänk efter före”. Tänk på att du är ansvarig för att elden inte sprider sig, även om brandriskprognosen indikerar att eldning är tillåten.

Varning – använd inte bensin!

Använd inte bensin eller T-sprit för att påskynda eldning – risk för brännskador!

Majbrasa på Valborg

Tips för utomhuseldare

 • Ta reda på väderprognos och brandriskprognos och om det råder eldningsförbud. På smhi.se Länk till annan webbplats. kan du se brandriskprognosen. Undvik att elda vid höga värden.
 • Se till att du har fungerande släckutrustning, slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor eller liknande.
 • Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något går fel.
 • Vattna en skyddszon på några meter kring ytan som ska brännas.
 • Elda aldrig på berghällar. De kan spricka.
 • Elda bara grenar, kvistar och ris. Löv bör komposteras. Annat avfall ska lämnas till kommunens miljöstation.
 • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Kontrollera platsen efter någon timme.
 • Eldning utomhus av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall får endast ske om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa. Prata därför med dina grannar innan du eldar utomhus.
 • Eldning sker på egen risk.
 • Är du osäker ring, räddningstjänsten och be om råd

Osäker? Fråga!

Norrhälsinge Räddningstjänst svarar gärna på frågor om du undrar över något,
0650-380 11 eller raddningstjansten@hudiksvall.se

Mer information

Ladda gärna ner foldern Eldning och allemansrätt i PDF-format. Den är framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Naturvårdsverket.

Finns på svenska, engelska, tyska, franska och spanska.

Anmälan om eldning