MENY

Majbrasa och andra brandrisker

Det är viktigt att tänka till innan du anlägger en eld. Det är du som är ansvarig för att elden inte sprider sig. Sedan 1 januari 2024 gäller också nya regler kring bland annat trädgårdsavfall och för att tända en majbrasa.

En majkasa intill havet.

Från 1 januari i år krävs dispens för majbrasor. Inför Valborgsmässofirandet 2024 finns en generell dispens utfärdad.

Eldning av torrt trädgårdsavfall

Från 1 januari 2024 gäller nya regler för bland annat trädgårdsavfall. Det bästa sättet att ta hand om ditt trädgårdsavfall är att återvinna det.

I Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner får dock torrt trädgårdsavfall eldas utanför detaljplanelagda områden om det inte innebär besvär för andra, till exempel att rök stör närboende eller att elden riskerar att spridas. Inom detaljplanelagda områden är eldning av trädgårdsavfall dock förbjudet mellan 1 maj och 30 september.

Återvinn ditt trädgårdsavfall

Vi rekommenderar att du återvinner ditt trädgårdsavfall. Det kan du göra genom att

 • själv kompostera
 • lämna avfallet på en återvinningscentral

Dispens krävs för att elda offentligt

Sedan 1 januari 2024 är det inte tillåtet att utan dispens tända majbrasor vid offentlig tillställning. Om du ska anordna en offentlig tillställning som kräver tillstånd från polisen och samtidigt, exempelvis elda en majbrasa på Valborgsmässoafton, behöver du ansöka om dispens.

Du ansöker hos Norrhälsinge miljökontor, miljokontoret@hudiksvall.se. Ange typ av tillställning, plats och tid samt faktureringsuppgifter. Miljökontoret tar ut en avgift utifrån miljöbalken för handläggningen som motsvarar en timme. Fakturan skickas till den fakturaadress som du angett i ansökan efter att du fått beslut i ärendet.

Om du inte anordnar en offentlig tillställning behöver du inte söka dispens för din majbrasa.

Mer om eldning hittar du hos Norrhälsinge räddningstjänst Länk till annan webbplats.

Tänk på det här vid eldning

 • Ta reda på väderprognos och brandriskprognos och om det råder eldningsförbud. På smhi.se Länk till annan webbplats. kan du se brandriskprognosen. Undvik att elda vid höga värden.
 • Tillgång till fungerande släckutrustning, slang med påkopplat vatten och spadar, ruskor, krattor eller liknande.
 • Lämna aldrig elden utan bevakning och ha mobiltelefon till hands så att du kan larma räddningstjänsten om något går fel.
 • Vattna en skyddszon på några meter kring ytan som ska brännas.
 • Elda bara rent trä och ved. Löv bör komposteras. Annat avfall ska lämnas till återvinningscentral.
 • Elda på säkert avstånd från byggnader och ta hänsyn till människor och miljö.
 • Bevaka så länge det finns risk att elden kan sprida sig. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar. Kontrollera platsen efter någon timme.
 • Är du osäker ring, räddningstjänsten och be om råd, 0650-380 11 eller raddningstjansten@hudiksvall.se

Det ska finnas en ansvarig för varje majbrasa. Denne har ansvar att sortera bort det som eventuellt felaktigt har hamnat på brasan innan elden får tändas. Det är ett miljöbrott att elda annat än rent trä.

Kom ihåg att meddela räddningstjänsten i god tid med formuläret nedan.

Lägereld och korvgrillning

Mindre eldar är tillåtet för att grilla korv eller annan matlagning, liksom lägereldar. Tänk på att elda så att det inte innebär olägenheter för andra.

Under gräs- och skogsbrandsäsongen utarbetas brandriskprognoser där du kan få reda på om det är lämpligt att göra upp eld eller inte. Elda inte vid stark vind eller när markvegetationen är torr. Vattna gärna en skyddszon runt eldplatsen. Engångsgrillar bör inte användas i skog eller vid torr markvegetation. När de används bör de placeras på en obrännbar yta. Elda aldrig på berghällar, de kan spricka.

Brandrisk i sex nivåer

I Sverige används en sexgradig skala för brandrisken:

 • 1 = mycket liten brandrisk
 • 2 = liten brandrisk
 • 3 = normal brandrisk
 • 4 = stor brandrisk (eldningsförbud)
 • 5 = mycket stor brandrisk (eldningsförbud)
 • 5E = mycket stor brandrisk, EXTREMT TORRT (eldningsförbud)

Var beredd att släcka!

Släckutrustning ska alltid finnas. Vattenhink eller annat kärl bör finnas tillhands för att släcka en lägereld. Vintertid kan snö användas för att släcka. Kontrollera noga att ingen glöd finns kvar när du lämnar platsen.

Du är ansvarig

All eldning sker under eget ansvar. Var därför mycket försiktig när du tänder en eld. Tänk på att du är ansvarig för att elden inte sprider sig, även om brandriskprognosen indikerar att eldning är tillåten.

Varning – använd inte bensin!

Använd inte bensin eller T-sprit för att påskynda eldning – risk för brännskador!

Mer information

Ladda gärna ner foldern Eldning och allemansrätt i PDF-format. Den är framtagen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med Naturvårdsverket.

Finns på svenska, engelska, tyska, franska och spanska.

Anmälan om eldning