MENY

Kulturrådet

Nordanstigs kulturråd ska fungera som en länk mellan kommunen och Nordanstigs kulturliv.

Kulturrådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och kulturutövare (enskilda personer, föreningar eller företag). Rådet är också remissinstans för frågor som rör kulturlivet i kommunen. Rådet ger kommunen möjlighet att löpande ta del av och beakta kulturlivets synpunkter.

Genom kulturrådet kan kulturlivet i kommunen ta initiativ och verka för förändringar och utveckling av de kommunala verksamheter som särskilt berör kulturområdet.

I kulturrådet ska kommunen informera om sin verksamhet och planerade aktiviteter som är av betydelse för kulturlivet.

Kulturrådet sammansättning

Rådet består av en representant från Nordanstigs föreningsråd, fem representanter som utses av kulturlivet, tre politiker och två tjänstemän, Hans-Åke Oxelhöjd som är verksamhetschef för tillväxt och service och kulturutvecklare.

Rådet organiseras av kommunstyrelsen och administreras av näringslivsorganisationen.

Kommunstyrelsens utsedda ledamöter 2023–2026

Carin Walldin, S
Mårten Westergren, M
Marie Nordin, V

Kontakt
Porträttbild på Hans-Åke Oxelhöjd

Verksamhetschef
Tillväxt och service

0652-361 68

Skicka ett meddelande till