Kultur

I vår kommun finns ett rikt kulturliv: konst, musik, teater och dans.

Fram till 31 mars 2020 finns möjlighet att besvara några kulturfrågor i en enkät.

Dina idéer och synpunkter är viktiga för att kulturen i högre grad ska stimulera till kreativitet, mångfald och utveckling i kommunen.

Det finns ett stort antal konstnärer i kommunen och flera har ateljéer som är öppna året om. Nordanstigs konstförening arrangerar i samarbete med Lions en konstrunda i maj varje år då du har möjlighet att besöka flera av våra lokala konstnärers ateljéer.

Ett mycket rikt och levande musikliv – så kan man beskriva musiken i kommunen. Det finns flera körer, lokala band, spelmän och ett spelmanlag. Gammalt och nytt, unga och gamla, möts i olika musikaliska samarbeten. Sommartid hålls konserter bland annat i den gamla Spiksmedjan i Gränsfors, på Bergsjöparkens scen i Bergsjö och i teatern i Mellanfjärden.

Nordanstigs Teaterförening är en lokalförening av Riksteatern i Gävleborg. Föreningen anordnar teater i kommunens alla byar. Lokala grupper ordnar vissa år revyer.

På Älvstagården i Jättendal bjuds det sommartid upp till dans.

Mer information

Nordanstigs kulturråd

Kontakt

Kontaktperson kulturfrågor

Barbro Björklund

0652-360 16

Skicka ett meddelande till