Specialkost – skola och förskola

Information till vårdnadshavare, elever och pedagoger om specialkost vid födoämnesöverkänslighet eller allergi.

Barn/elever kan ansöka om specialkost eller anpassad måltid med ett kostintyg. Det söker vårdnadshavare via kommunens e-tjänst.

Vid specialkost som gäller matallergi med akut allergisk reaktion, funktionsnedsättande matallergi, multiallergi, luftburen allergi och celiaki bör det bifogas ett läkarintyg/journalutdrag från sjukhus, hälsocentral, psykiatrin eller elevhälsan.

Vid anpassad måltid måste du bifoga ett intyg från sjukhus, hälsocentral, psykiatrin elelr elevhälsan. När det gäller förskolan kan föräldrar ta kontakt med barnhälsovården för samverkan och dialog angående anspassad måltid.

Vid etiska skäl så som vegetarisk kost och fläskfri kost så behövs bara själva kostintyget från vårdnadshavare.

Inom begreppet specialkost ryms behov av avvikelser från normalkosten på grund av kostrelaterade sjukdomar, matallergi och/eller andra överkänslighetsreaktioner. Huvudsyftet med specialkost är att säkerställa att de som har medicinskt behov har tillgång till säker kost. [1]

Till kategorin anpassade måltider hör behov av mat- och måltidsanpassningar för barn/elever som på grund av fysiska, sensoriska, kognitiva eller utvecklingsbetingande funktionsnedsättningar har svårigheter att äta och /eller delta i den ordinarie måltiden. Detta inkluderar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Kategorin omfattar även andra kostavvikelser, grundade i exempelvis etiska ställningstaganden och religion.[2]