MENY

Folkhälsodagarna 2023 – skola och förskola

Träskylt i skogen med texten "Kustleden".

Skola

Friluftsliv längs Kustleden

Ett av årets teman är friluftsliv, ett samlingsbegrepp för fritids-
aktiviteter utomhus, i såväl organiserad som oorganiserad form. Under Folkhälsodagarna vill vi ge elever i år 4–9 en chans att se naturen vid havet i Nordanstig. Elever och idrottslärare kommer under den här veckan tillsammans vandra längs Kustleden tillsammans.

En av föreläsarna under Folkhälsodagarnas stora event är Jonas Mikaels. Jonas har ett brett forskningsintresse inom bland annat friluftsliv och använder platsresponsiv pedagogik – vad gör en plats unik? Våra idrottslärare har tidigare lyssnat på Jonas föreläsning och är bekant med pedagogiken och samarbetar runt skolornas vandring längs Kustleden.

Föräldrar och vårdnadshavare kommer att få all praktisk information via Unikum.

Mat och dryck för att leva, andas och lära

Mat är ett annat av årets teman. Hjärnan och resten av kroppen behöver mat och dryck för att leva och andas. Mat och dryck behövs också för att kunna växa, röra på sig, ha roligt, tänka och lära nya saker. Genom att äta olika sorters mat får vi i oss den näring kroppen behöver.

Folkhälsoveckan kommer att märkas även i skolmatsalarna.

Musik

Årets tredje tema är musik. Musik knyter an till minnen, känslor, medmänniskor, platser, upplevelser – till livet helt enkelt. Under veckan har eleverna chans att prova på olika instrument tillsammans med Bilda.

Förskola

NaTUR

Friluftsdagar, om än i lite mindre skala, kommer att erbjudas alla våra elever. För våra yngre elever planeras naTUR – turer i närområdet. Det är det som är så bra – man behöver inte gå långt, bara ut!

Alla skolor och förskolor kommer att ha Naturskyddsföreningens guide "Ut i naturen" att jobba med och inspireras av. I den kan man lära sig allt ifrån var man hittar nyckelpigor till hur man kan läsa väder genom att titta på molnen.

Ett barn böjer sig över blåbärsris.
Grön ruta med texten "Tillbaka till Folkhälsodagarna 2023"