MENY

Solenergi

Vi satsar på förnybar energi och i dag har vi flera solcellsanläggningar. Solen är en naturlig, miljövänlig och kostnadsfri energikälla. Varje timme tar jorden emot lika mycket energi från solen som vi människor gör av med på ett helt år!

Kommunhusets anläggning är på 44 kWp, Bergestas anläggning är på 25 kWp och Gnarps nya förskola 75 kWp.

Enheten kWp står för kilowattpeak och mäter toppeffekten som en solcell/sollcellsanläggning kan producera när de fungerar som bäst, till exempel mitt på dagen en solig dag.

Under 2020-2022 har vi monterat ytterligare anläggningar och har idag 493 kWp.

Solceller är ett av de minst miljöpåverkande sätt att producera elektricitet som vi känner till idag.