Miljöbokslut

En god miljö är grunden för vår välfärd. Nordanstigs kommuns miljöbokslut är ett komplement till kommunens årsredovisning och ett beslutsunderlag vid prioriteringar i budgetarbetet.

Nationella miljömål - illustration med röda, gula och gröna träd

Miljöbokslutet ska spegla den miljöpåverkan som kommunens verksamhet ger upphov till. I bokslutet följs de kommunala miljömålen och de gröna nyckeltalen upp, olika typer av nyckeltal redovisas och miljötillståndet i kommunen beskrivs.

Miljöbokslut 2018 (, 505.8 kB)

Miljöbokslut 2018 – Bilaga (, 238.7 kB)

Miljöbokslut 2018 – Bilaga Gröna nyckeltal (, 111.1 kB)