Miljöbokslut

En god miljö är grunden för vår välfärd. Nordanstigs kommuns miljöbokslut är ett komplement till kommunens årsredovisning och ett beslutsunderlag vid prioriteringar i budgetarbetet.

Miljöbokslutet ska spegla den miljöpåverkan som kommunens verksamhet ger upphov till. I bokslutet följs de kommunala miljömålen och de gröna nyckeltalen upp, olika typer av nyckeltal redovisas och miljötillståndet i kommunen beskrivs.

Miljöbokslut 2018

Miljöbokslut 2018 – Bilaga

Miljöbokslut 2018 – Bilaga Gröna nyckeltal