MENY

Planuppdrag för Gnarps masugn s:2 med flera (festplatsen), Sörfjärden

Syfte med planläggningen?

Planuppdraget syftar till att inom området tydliggöra fastighetsindelning, reglera byggrätt och se över eventuella utformningskrav. Avstyckningar som skett inom området följer idag inte gällande plans bestämmelser om minsta fastighetsstorlek, vilket skapar problem då byggrätten i planen regleras i procent i förhållande till fastighetsstorlek. För att förenkla bygglovsgivning inom området ska planbestämmelserna på ett lämpligt sätt ändras för att överensstämma med dagens faktiska förhållanden.

Vilket planförfarande kommer attt tillämpas?

För uppdraget tillämpas ett standardförfarande i enlighet med 5 kap. 7 § plan- och bygglagen (2010-900)

När beräknas ett förslag vara klart för samråd?

Ett planförslag beräknas vara klart för samråd under 2024.

Handlingar

Kontakt
Siluett av person.

Stadsarkitekt

Christina Englund

0652-362 04

christina.englund@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till