MENY

Kontrollansvarig

Du som byggherre är ansvarig för att alla krav enligt lagar och byggregler uppfylls och till din hjälp ska du i vissa fall ha en kontrollansvarig.

Om du behöver bygglov eller inte beror på vad du vill göra och var du ska göra det. Är du osäker på om din åtgärd kräver bygglov läs mer på sidan Behövs bygglov.

Vad är en kontrollansvarig?

En kontrollansvarigs roll är att hjälpa byggherren (du som låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten) så att alla krav enligt lagar och byggregler uppfylls. Den kontrollansvariges uppgifter är att närvara vid tekniskt samråd, besiktningar, kontroller samt vid arbetsplatsbesök och slutsamråd. Den kontrollansvarige ska även se till att kontrollplanen följs och att kontroller utförs under byggtiden.

När behövs en kontrollansvarig?

För många lov- och anmälningspliktiga åtgärder krävs en kontrollansvarig. Undantaget är enklare ärenden så som en inglasad altan, mindre garage- och förrådsbyggnad.

Du anmäler vem som är kontrollansvarig i samband med din ansökan. För detta finns en särskild blankett.

Kontrollansvariges kompetens

En kontrollansvarig ska enligt Plan- och bygglagen vara certifierad av ett godkänt certifieringsorgan. Krav på teknisk kunskap, erfarenhet och kunskaper om bygglagstiftningen ställs i förhållande till hur komplicerat projektet är. 

Hur hittar jag en kontrollansvarig?

Du kan läsa mer om kontrollansvariga och hitta länkar till certifierade kontrollansvariga på Boverkets hemsida.

Självständig ställning

Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning till den som utför arbetet. Det innebär att den kontrollansvarige inte får vara nära släkt eller arbeta inom samma företag som den som utför de åtgärder som ska kontrolleras.

Kontakt

Administration Plan och Bygg

Porträttbild på Mikael Nilsson

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

0652-362 48, telefontid 10.00-11.30
mikael.nilsson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Ingemar Englundh

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

0652-361 92, telefontid 10.00-11.30
ingemar.englundh@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till