Behövs bygglov

Alla förändringar och byggnationer kräver inte bygglov. Här kan du läsa mer om de åtgärder som kräver bygglov samt de åtgärder som är bygglovsbefriade.

Grundprincipen är att du ska söka bygglov om du har tänkt att:

  • bygga nytt eller bygga till
  • flytta en befintlig byggnad till ny plats
  • väsentligt ändra användningen av byggnaden till exempel ändra från lokal för handel till bostad
  • göra  ändringar av fasad eller takmateriel som väsentligt förändrar områdets eller husets karaktär
  • sätta upp plank eller murar
  • glasa in uterum
  • bygga carport.

Det krävs dessutom bygglov vid byggnation eller ändring av flera typer av anläggningar, till exempel vindkraftverk, cisterner, skyltar och ljusanordningar.

Kontakt

Administration Plan och Bygg

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

0652-362 48

Skicka ett meddelande till

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

0652-361 92

Skicka ett meddelande till