MENY

Behövs bygglov

Alla förändringar och byggnationer kräver inte bygglov. Här kan du läsa mer om de åtgärder som kräver bygglov samt de åtgärder som är bygglovsbefriade.

Grundprincipen är att du ska söka bygglov om du har tänkt att:

  • bygga nytt eller bygga till
  • flytta en befintlig byggnad till ny plats
  • väsentligt ändra användningen av byggnaden till exempel ändra från lokal för handel till bostad
  • göra  ändringar av fasad eller takmateriel som väsentligt förändrar områdets eller husets karaktär
  • sätta upp plank eller murar
  • glasa in uterum
  • bygga carport.

Det krävs dessutom bygglov vid byggnation eller ändring av flera typer av anläggningar, till exempel vindkraftverk, cisterner, skyltar och ljusanordningar.

Attefallsregler – Attefallshus

Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25 m2 till 30 m2. Ändringen gäller från och med den 1 mars 2020.

Attefallshus som används som komplementbyggnader, till exempel garage, förråd, växthus eller gäststuga, kommer även i fortsättningen få vara högst 30,0 m2.

Kom ihåg att det krävs en anmälan till byggnadsnämnden och ett startbesked innan du får börja bygga ditt attefallshus.

Kontakt

Administration Plan och Bygg

Porträttbild på Mikael Nilsson

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

0652-362 48, telefontid 10.00-11.30
mikael.nilsson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Ingemar Englundh

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

0652-361 92, telefontid 10.00-11.30
ingemar.englundh@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till