Specialpedagog

Specialpedagogerna arbetar kommunövergripande och finns som stöd för förskolans och skolans pedagoger.

Specialpedagoger

Vi samarbetar med rektorer, personal, föräldrar, habilitering, barnpsykiatri, individ- och familjeomsorg, andra kommuner och specialpedagogiska skolmyndigheten. I arbetsuppgifterna ingår att arbeta med möjligheter och hinder på individ-, grupp- och organisationsnivå med:

  • förebyggande åtgärder
  • att utreda, kartlägga och analysera
  • att ge stödjande och riktande insatser
  • konsultation och handledning
  • uppföljning och utvärdering
  • fortbildning
  • utvecklingsarbete
  • medverkan i skolans organisationsutveckling och kvalitetsarbete.
Kontakt
Siluett av person.

Specialpedagog – Bringstaskolan och Gnarps skola

vakant

Porträttbild på Ingela Holm

Specialpedagog – Arthur Engbergskolan, Ilsbo skola och Lönnbergsskolan

Ingela Holm

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Heidi Axelsson

Specialpedagog – Bergsjö 4-9

Heidi Axelsson

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Toli Sjöberg Olsson

Specialpedagog förskola

Toli Sjöberg-Olsson

Skicka ett meddelande till