MENY

Skolkurator

Vi arbetar med

  • aktivt arbete med elevers psykosociala hälsa och miljö, genom att erbjuda stödsamtal till elever enskilt och i grupp
  • att delta i elevvårdskonferenser
  • rådgivare och diskussionspartner till föräldrar och lärare
  • att delta aktivt i det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkande särbehandling inom skolan
  • att delta i utformningen av skolans sex- och samlevnadsundervisning
  • drogförbyggande arbete
  • skolans kris- och katastrofberedskapsarbete
  • medverkan i skolans organisationsutveckling och kvalitetsarbete.
Kontakt
Porträttbild på Pernilla Rudolfsson.

Skolkurator – Bringstaskolan och Ilsbo skola

Pernilla Rudolfsson
pernilla.rudolfsson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Skolkurator – Bergsjö skola 6-9

Liselott Kanon
liselott.kanon@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Isak Hagberg.

Skolkurator – Bergsjö skola F–5

Isak Hagberg

0652-360 99, 070-223 94 26
isak.hagberg@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till