MENY

Skolkurator

Vi arbetar med

  • aktivt arbete med elevers psykosociala hälsa och miljö, genom att erbjuda stödsamtal till elever enskilt och i grupp
  • att delta i elevvårdskonferenser
  • rådgivare och diskussionspartner till föräldrar och lärare
  • att delta aktivt i det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkande särbehandling inom skolan
  • att delta i utformningen av skolans sex- och samlevnadsundervisning
  • drogförbyggande arbete
  • skolans kris- och katastrofberedskapsarbete
  • medverkan i skolans organisationsutveckling och kvalitetsarbete.
Kontakt
Porträttbild på Pernilla Rudolfsson.

Skolkurator – Bringstaskolan och Ilsbo skola

Pernilla Rudolfsson
pernilla.rudolfsson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Skolkurator – Bergsjö skola F-9

Liselott Kanon
liselott.kanon@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Lena Hellström

Skolkurator – Arthur Engbergskolan och Gnarps skola

Lena Hellström
lena.hellstrom@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till