Skolkurator

Vi arbetar med

  • aktivt arbete med elevers psykosociala hälsa och miljö, genom att erbjuda stödsamtal till elever enskilt och i grupp
  • att delta i elevvårdskonferenser
  • rådgivare och diskussionspartner till föräldrar och lärare
  • att delta aktivt i det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkande särbehandling inom skolan
  • att delta i utformningen av skolans sex- och samlevnadsundervisning
  • drogförbyggande arbete
  • skolans kris- och katastrofberedskapsarbete
  • medverkan i skolans organisationsutveckling och kvalitetsarbete.
Kontakt
Porträttbild på Pernilla Rudolfsson

Skolkurator – Arthur Engbergskolan, Ilsbo skola och Lönnbergsskolan

Pernilla Rudolfsson

070-191 73 90

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Anna Dahlin Hansson

Skolkurator – Bergsjö skola 4-9

Anna Dahlin-Hansson

073-275 54 92

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Elisabeth Hulin

Skolkurator – Gnarps skola

Elisabeth Hulin

070-335 76 38

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Kajsa Westergren

Skolkurator – Bringstaskolan

Kajsa Westergren

070-073 86 48

Skicka ett meddelande till