MENY

Grönt kulturarv

Ersk-Matsgården är ett välbevarat exempel på en ensamgård i skogen vid 1800-talets mitt. De kommande åren ska en mer attraktiv gårdsmiljö skapas och den omkringliggande marken börja brukas med gamla metoder.

Linet blommar på Ersk-Mats.

Linet blommar på Ersk-Mats 2020. Foto: Nordanstigs kommun

Aktiviteter i projektet

  • 2022 utökades odlingsytan och vi odlade vall (hö), korn, svedjeråg, bovete, potatis (backpärer, mandelpotatis och Solist), gråärter, svedjerova, morötter, rödbetor, olika kålsorter, kryddväxter och blommor.
  • En storhässja för torkning av den spannmål som odlas sattes upp 2023.
  • Hässjor för torkning av hö från slåttern sätts upp.
  • Slåtter för hand eller med hjälp av häst.

Dessutom utbildas de anställda på gården i hur brukandet av mark gick till under självhushållets dagar på 1800-talet.

Växter och insekter med behov av ängs- och hagmarker som hävdas genom slåtter eller bete kommer att gynnas av projektet.