Fiske- och vattenvård i Nordanstig

Vår vision

Vi vill återställa naturliga vattensystem i kommunen, till förmån för djur och andra organismer knutna till framför allt rinnande vatten.

Idag är kommunens två största vattendrag påverkade av småskalig vattenkraftsutvinning, som effektivt avskiljer det kustnära vattnet från dess tillrinningsområden.

Genom att undanröja vandringshinder som följer av småskalig vattenkraft och återställa vattendrag från bland annat flottrensningar vill vi skapa förhållanden som efterliknar naturliga vattendrag, vars struktur inte påverkats av människan. På så vis vill vi ge arter med behov av vandringshinderfria vattendrag ett större livsutrymme i kommunen och öka möjligheten till fortlevnad för hotade arter som till exempel flodpärlmussla, flodkräfta och ål.

De planerade åtgärderna väntas gynna utter, flodnejonöga, öring, lax, sik, abborre, gädda, gös och vitfisk. Åtgärderna skulle även förbättra förutsättningarna till naturnära rekreation och därtill kopplad näringsverksamhet och därigenom öka möjligheten till överlevnad för våra små kustsamhällen.

Fakta om Nordanstig

Sveriges 71:e största kommun i ytstorlekLandareal

1370 km²

Sjöareal

85 km²

Rinnande vatten

740 km

Havskust

101 km

 

Större vattendrag inklusive tillflödenDyrån

42 km

Haddängsån

29 km

Gnarpsån

122 km

Edsmyrån

9 km

Harmångersån

415 km

... och ett flertal mindre havsmynnande vattendrag.

Vattenkraftverk som skapar vandringshinder

Kraftverk

Installerad effekt

(MW)

Årsproduktion

(GWh)

Stocka kraftverk

0,5

2,2

Forsa Nedre kraftverk

0,74

3,0

Forsa kvarn

(0,12)

ingen produktion

Forsa Övre kraftverk

1,65

8,5

Vade kraftverk

0,11

0,75

Milsbron (Gnarpsån)

0,13

0,75

Gällsta (Gnarpsån)

0,1

0,65

Totalt

3,23

15,85

 

Kontakt
Porträttbild på Andreas Johansson

Teknik- och miljöhandläggare

Andreas Johansson

0652-361 12

Skicka ett meddelande till