MENY

Beviljade bidrag

Projektbidrag 2024

Bergsjö Rid & Körsällskap, 20 000 kr – bidrag till hopphinder

Gnarps Ridklubb, 125 000 kr – bidrag till nya ridskolehästar

Harmångers IF, 50 000 kr – bidrag till ny åkgräsklippare

Hassela Hembygdsförening, 147 000 kr – bidrag till takbyte

Hasselabygdens Golfklubb, 60 000 kr – bidrag till brorenovering

Ilsbogården, 100 000 – bidrag till utveckling av samlingslokal

Ilsbo Hembygds- och fornminnesförening, 35 000 kr - bidrag till värmepump och belysning

Logen 2274 Dalens Ros, 68 000 kr - bidrag till etapp 2 av energieffektivisering

Nordanstigs Motorklubb, 100 000 kr - bidrag till etapp 2 av spolplatta

Norrfjärdens Hamnförening, 50 000 kr - bidrag till breddning av kanal

Röstagården, 65 000 kr - bidrag till fasadreparation

Stocka Korpklubb, 140 000 kr - bidrag till utveckling av Stocka centrum Slätta

Projektbidrag 2023

Bergsjö Hembygdsförening, 360 000 kr – bidrag till renovering av tak Östigården

Bergsjö Hembygdsförening, 25 000 kr – bidrag till scanning och bevarande av fotosamling

Bergsjö Rid & Körsällskap, 40 000 kr – bidrag till hinderbod/förrådsbod

Gnarps Hembygds- och fornminnesförening, 25 000 kr – bidrag till digitalisering och bild/audioguidning

Gnarps Ridklubb, 44 000 kr – bidrag till energieffektivisering, byte av belysning

Harmångers IF, 58 000 kr – bidrag till fotbollsmål

Ilsbo SK, 80 000 kr – bidrag till avbytarbås

Logen 2274 Dalens Ros, 30 000 kr – bidrag till energieffektivisering, byte av belysning

Stocka Folkets Hus, 55 000 kr - bidrag till energieffektivisering, byte av belysning och styrsystem

Stocka Hamnförening, 30 000 kr - bidrag till solcellsanläggning

Streetsports Nordanstig, 40 000 kr - bidrag till digitalt passersystem och nya dörrar

Sågtäktens Bygdegårdsförening, 50 000 kr - bidrag till ombyggnation av el och ny brokvist

Projektbidrag 2022

Inför årets ansökningar fanns 960 000 kronor att fördela. I år inkom 14 ansökningar, 12 ansökningar beviljades helt eller delvis.

Bergsjö IF, 100 000 kr – bidrag till solcellsanläggning

Bergsjö Rid & Körsällskap, 99 500 kr – bidrag till upprustning av väg

Byggnadsfören. Skogsblomman, 57 450 kr – bidrag till upprustning av lokal

Gnarpsviljan, 100 000 kr – bidrag till padelhall

Gränsfors Byalag, 37 105 kr – bidrag till upprustning av pulkabacke

Gällsta IK, 100 000 kr – bidrag till nytt omklädningsrum

Hassela IF, 50 000 kr – bidrag till anpassning av pool och träningsbad

IFK Gnarp, 25 000 kr – bidrag till nytt stängsel vid fotbollsplan

Nordanstigs Motorklubb, 60 000 kr – bidrag till hörselkåpor med komradio

Stocka Hamnförening, 128 750 kr – bidrag till solcellsanläggning

Stocka Korpklubb, 100 000 kr – bidrag till utveckling av Stocka Centrum – Slätta

Strömfacklan, 100 000 kr – bidrag till Strömsbruk 350 år

Projekt- och visionsbidrag 2021

Inför årets ansökningar fanns 960 000 kronor att fördela. I år inkom 15 ansökningar, 13 ansökningar beviljades helt eller delvis.

Bergsjö Parkförening, 99 000 kr – bidrag till lekparksutrustning

Bergsjö Rid & Körsällskap, 11 079 kr – bidrag till bänkbord

Föreningen Hamnlyckan, 69 000 kr – bidrag till material till båthus

Föreningen Hamnlyckan, 60 000 kr – bidrag till minigolf- och boulebana

Harmångers Ridklubb, 150 000 kr – bidrag till en del av upprustning av elljusspår

Hassela Jakt & Sportskytte, 21 000 kr – bidrag till belysning vid skjutbana

Jättendals IF, 250 000 kr – bidrag till en del av utökning av elljusspår

Logen 2274 Dalens Ros, 30 000 kr – bidrag till golvunderhåll i B-salen

Nordanstigs Film- & Kulturförening, 72 000 kr – bidrag till material, lokalhyror vid filmprojekt för ungdomar

Norrhälsinge Järnsmides Gille, 35 000 kr – bidrag till material vid arrangemang av SM i smide

Somaliska föreningen, 43 000 kr – bidrag till projekt för att öka jämställdhet och jämlikhet bland somalier i Nordanstig

Älgereds Intresseförening, 40 000 kr – bidrag till discgolfkorgar till befintligt elljusspår

Älgereds Intresseförening, 18 000 kr – bidrag till upprustning av befintligt elljusspår och isbana vintertid vid Barrtjärn

Kommunstyrelsens spontankassa 2021

Bergsjö IF, 11 000 kronor – underhåll av elljusspår

Bergsjö Rid & Körsällskap, 14 619 kronor – nya sängar i lägerlokal

Gränsfors byalag, 7 700 kronor – nytt rep till pulkabacke

Ilsbo SK, 25 000 kronor – robotgräsklippare

Ragvaldsnäs Bygdeförening, 7 000 kronor – 75-årsminnet av m/s Delos förlisning

Stocka FH, 25 000 kronor – dikning och åtgärd vid översvämning

Stocka Hamnförening, 25 000 kronor – renovering av pråm

Streetsports Nordanstig 25 000 kronor – hyra skateramp över sommaren

Stiftelsen Gropgården 25 000 – åtgärda läckande tank

Projekt- och visionsbidrag 2020

Inför årets ansökningar fanns 960 000 kronor att fördela. I år inkom 15 ansökningar, samtliga beviljades helt eller delvis.

Bergsjö Atletklubb, 90 000 kr – Uteträningsmöjligheter för barn och unga

Bergsjö Atletklubb, 24 000 kr – Veteran-SM

Bergsjö Parkförening 70 000 kr – Byte av belysning i samlingslokal (servering)

Bolle Båtklubb, 5 500 kr – Anläggning av badstrand (bidrag till avgifter som behövs innan badstrand kan anläggas)

Föreningen Gymmix Gnarp, 50 000 kr – Ny träningsutrustning

Gnarps Ridklubb, 60 000 kr – Handikappanpassning av ridhuset

Hassela IF, 45 000 kr – Lamelltäckning av mellanpool för att minska kloravdunstning

Ilsbo Sportklubb, 35 000 kr – Renovering av lokal

Jättendals IF, 198 000 kr – Dvästa IP, fas 2

Kulturkapellet Sörfjärden, 122 225 kr – Upprustning av kapellet: fasad och fönster

Moningsands Samhällsförening, 10 000 kr – Transportabel bastu, tillgänglig för allmänheten

Moningsands Samhällsförening, 15 000 kr – Upprensning av stranden

Nordanstigs Motorklubb, 137 500 kr – Anlägga en spolplats för crosscyklar

Stocka Byalag, 100 000 kr – Handikappanpassning av kaj i Stocka och Ingaskär - pontonbåt

Kommunstyrelsens spontankassa 2020

För 2020 fanns det 250 000 kronor i budget för kommunstyrelsens spontankassa. Under 2020 beviljades 13 ansökningar och cirka 200 000 kronor betalades ut till följande föreningar:

Föreningen Hasselagården 10 000 kronor – Teaterföreställning

Bergsjö atletklubb 20 000 kronor – Ungdoms-SM

S:t Staffans kapell 7 680 kronor – Tryckning av bok

Grängsjö byalag 4 915 kronor - Avgift för installation av nytt avlopp

Jättendals hembygds/fornminnes 25 000 kronor - Målning av vägg på hembygdsgård

Harmångers fiskevårdsområde 4 248 kronor - Inköp av elmotor

Hasselabygdens GK 12 927 kronor - Missat hyresbidrag

Åsvallens Slåtterförening 10 000 - Nya sittbänkar

RPG Nordanstig 25 000 - Aktiviteter coronaisolerade äldre

Föreningen Hamnlyckan 25 000 - Reparation av lekplats

Hassela IF 14 000 - Utegym

Hasselabygdens GK 17 000 - Utbildning

Streetsports Nordanstig, 25 000 kr – Skateutrustning och skateresa

Projekt- och visionsbidrag 2019

Inför årets ansökningar fanns 460 000 kronor att fördela. Budget för bidragen har mer än halverats på grund av kommunens ekonomiska läge.

Till och med den 15 mars hade 20 ansökningar inkommit till en sammanlagd summa av 1 801 664 kronor. I ett förslag till kommunstyrelsen lyftes ansökningar som prioriterades enligt följande kriterier:

  • Barn/ungdomsverksamhet
  • Stödet stimulerar eller är en förutsättning för föreningens verksamhet
  • Möten över generationsgränser och kulturer
  • En pågående process som gör stödet uppväxlingsbart med andra offentliga medel
  • Ansökningar med likvärdiga investeringsposter föreslås få samma belopp

Fördelningen som föreslogs och som antogs av kommunstyrelsen den 7 maj ser ut så här

Bergsjö IF, 32 000 kr – Målburar till yngre spelare

Bergsjö Parkförening, 10 000 kr – Bidrag till en del av renovering av parken

Grängsjö Byalag, 20 000 kr – Bidrag till en del av bytet av avloppsanläggning

Hassela IF, 75 000 kr – Del 2 av projektet med vattenrutschbanan

Hassela Jakt- och sportskytteklubb, 80 000 kr – Renovering och handikappanpassning av 22rl-bana

Jussi Björlingsällskapet, 10 000 kr – Årliga Jussifesten med internationella deltagare

Jättendals IF, 80 000 kr – Bidrag till en del av uppbyggnaden och iordningställandet av Dvästa IP

Nordanstigs film- och kulturförening, 30 000 kr – Filmprojekt som syftar till att skapa gemenskap och nätverk för alla åldrar

Nordanstigs MK, 13 000 kr – Bidrag till en del av materialet till renovering av klubbstuga

Röstagårdens Bygdegårdsförening, 50 000 kr – Renovering av tak och isolering

Röstagårdens Bygdegårdsförening, 25 000 kr – Renovering av handikapptoalett

Sörfjärdens Golfklubb, 35 000 kr – Utveckling av juniorernas träningsmöjligheter

Kommunstyrelsens Spontankassa 2019

För 2019 finns det 250 000 kronor avsatta i budgeten för detta bidrag. Hittills (januari 2020) har följande föreningar beviljats bidrag.

Ilsbo Hembygds- och fornminnesförening, 25 000 kronor – 100-årsjubileum för företaget som senare blev Bröderna Höglund Verkstäder AB

Sörfjärdens Fiskehamnsförening, 20 000 kronor – Badtrappor till piren

Föreningen Hasselagården 10 000 kronor – Nationaldagsfirande

Ströms Bruksorkester 13 000 kronor – Dokumentärfilm om orkestern

Stocka Bågskytteklubb 6 610 kronor – Byte av låssystem

Hassela IF 12 000 kronor – Konstkurs för ungdom

Bergsjö Rid och körsällskap 5 949 kronor – Nytt kylskåp

Nordanstigs Konstförening 15 000 kronor – Bussresa till Jamtli

Stocka FH 10 000 kronor – Handikappramp till lokalen

Harmånger Byaspan 25 000 kronor – Uppstart av förening

Kölsjöns Intresseförening 5098 kronor – Utställning Finnbygden