Bidrag

Varje år fördelar Nordanstigs kommun ungefär fyra miljoner kronor i ekonomiskt bidrag till föreningar. Mer än att stärka föreningarnas ekonomi, är dessa bidrag ett sätt för oss att möjliggöra aktiviteter som kommunens medborgare själva tycker är viktiga.

Fördelningen av bidrag ska syfta till att leverera så mycket som möjligt tillbaka till medborgarna i kommunen. En erfarenhet från ideell sektor är nämligen att föreningsverksamhet ger mervärde, både socialt och ekonomiskt. Det betyder att de pengar som fördelas till föreningar kan bli värda mycket mer och kan leda till en starkare gemenskap i kommunen.

Som vi tidigare har informerat om, så har Kultur- och fritidsenheten den senaste månaden inventerat nuläget i föreningsverksamheten i Nordanstig. Vi har samtalat med många föreningar med olika verksamheter och förutsättningar. Alla har inte kontaktats, men utifrån de kontakter vi haft har vi fått en bra överblicksbild av nuläget.

För att komma fram till hur vi som kommun bäst kan stötta föreningslivet har vi utöver våra samtal med föreningarna, lyssnat in vad idrottsförbundet har kommit fram, tagit del av information från olika myndigheter inom både kultur- och idrottsområdet, samt undersökt hur andra kommuner agerar.

Vi kan konstatera att hur pandemin påverkat föreningarna ser väldigt olika ut. För en del har verksamheten kunnat bedrivas vidare ungefär som vanligt, med olika kreativa anpassningar efter restriktionerna. För andra föreningar tog verksamheten tvärstopp. Däremellan är det förstås en spännvidd av påverkan på olika sätt.

Gemensamt för föreningarna, både i Nordanstig och i övriga Gävleborg, är att det är svårt att helt överblicka konsekvenserna. Det finns en oro, men framförallt på sikt. Hur klarar vi oss längre fram? De olika statliga stöden för idrotten och kulturen kommer hjälpa vissa, medans andra inte har sökt eller har kunnat söka.

De stödåtgärder som vi i dagsläget beslutat om är:

 • Föreningar där aktivitetstillfällena har minskat under 2020 på grund av pandemin, tilldelas årets kommunala lokala aktivitetsstöd (LOK-stöd) utifrån samma nivåer som under 2019.
 • Ideella föreningar (eller andra föreningar med allmännyttig verksamhet) med behov av ekonomiskt stöd på grund av hur pandemin har påverkat dem, kan söka det efter kontakt med Kultur och fritidsenheten.

Information om kommunens stöd

Föreningarna kontaktar oss för vidare samtal om föreningens behov och förutsättningar. Detta gäller även de föreningar som vi haft kontakt med under maj/juni i samband med att vi ringt runt till föreningarna.

Eftersom de flesta föreningar inte har konsekvenserna klart för sig i nuläget, vill vi att det får gå en bit in på höstterminen innan beslut om stöd till föreningar fattas. Inget stöd beviljas före 1 oktober. Om föreningen på grund av mer akuta problem behöver en snabbare hantering, så får det diskuteras i samråd mellan föreningen och oss på enheten.

Om statligt stöd kan sökas, så ska det stödet sökas i första hand. Om föreningen sökt och fått beviljat stöd från andra parter, kommer inte stöd för samma intäktsförluster/kostnader ges från kommunen. Beviljat statligt stöd utesluter dock inte stöd för andra intäktsförluster/kostnader.

Stödets omfattning har inte fastställts. Detta kommer göras givet de förutsättningar som råder vid tidpunkten då eventuellt stöd ska fördelas.

För frågor om stödåtgärder till föreningar kontakta

Helena Havela, administratör helena.havela@nordanstig.se

Andreas Mossnelid, fritidsutvecklare andreas.mossnelid@nordanstig.se

Barbro Björklund, kulturutvecklare barbro.bjorklund@nordanstig.se

Föreningsbidrag i kommunen – tyck till!

Under våren 2020 gör vi på kultur och fritid en översyn av kommunens föreningsbidrag. I det arbetet är det viktigt att få in synpunkter från er föreningar. Hur ser ni på det bidragssystem vi har och hur önskar ni att det ska fungera framöver?

Vi startade en dialog om detta på föreningsträffen den 27 januari. Vi har även gjort utskick via mejl och sociala medier för att få in era erfarenheter av och idéer för bidragssystemet. Nu har ni möjlighet att svara på några frågor.

Det är helt anonymt, men ni har möjlighet att beskriva den förening eller föreningar ni tillhör.

Tack för din medverkan!

Det här är några av de områden vi tittar på i bidragsöversynen

Våra bidrag

NYHET! Från den 1 februari 2020 söks alla bidrag , utom lokalt aktivitetsstöd genom att fylla i respektive ansökningsformulär i systemet e-serve. Formulären hittar du nedan, integrerade i vår hemsida . För att kunna söka behöver din förening ha registrerat ett föreningskonto i e-serve. Här hittar du information om hur du registrerar konto
När det är klart och du är inloggad i e-serve klickar du på VISA-knappen vid det bidragsformulär du vill använda. Fyll i ansökningsformuläret och klicka på SKICKA när du är klar. Om du inte är helt klar kan du klicka på SPARA OCH FORTSÄTT SENARE, så har du möjlighet att arbeta vidare med din ansökan vid ett annat tillfälle.

 • Lokalt aktivitetsstöd (LOK) Här kan du läsa mer om hur du söker LOK-stödet
 • Hyresbidrag
 • Drifts- och underhållsbidrag
 • Bidrag till bygglovsavgift
 • Projektbidrag
 • Visionsbidrag
 • Kommunstyrelsens spontankassa
 • Bidrag till ungdomsinitiativ
 • Bidrag till ledarutbildning (bidraget finns ej att söka för 2019 - 2020)
 • Statliga medel för sommarlovsaktiviteter (Vi har ej fått besked än om medel för 2020.)

Tips när du söker bidrag

Du har möjlighet att ladda upp dokument i er ansökan som exempelvis offerter, fakturor och kvitton. Det går bra att scanna in eller fota dem så blir de digitala och kan bifogas till ansökan.

Du som användare kan välja att följa den här länken och logga in och arbeta helt i e-serve tjänsten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Då får du upp hela tjänsten i ett fönster. Alternativt är du kvar på vår hemsida och arbetar i tjänsten nedan, som en integrerad del av vår hemsida.

Här kan du läsa mer om hur du gör för att söka bidrag i e-serve (, 563.8 kB)

Fråga gärna Helena eller Andreas om ni vill ha hjälp med något! Kontaktuppgifter hittar ni längre ner på sidan.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill bolla en ansökan!

Kontakt
Porträttbild på Helena Havela

Administratör

Helena Havela

0652-360 15

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Andreas Mossnelid

Fritidsutvecklare

Andreas Mossnelid

070-578 31 40

Skicka ett meddelande till