Bidrag

Varje år fördelar Nordanstigs kommun ungefär fyra miljoner kronor i ekonomiskt bidrag till föreningar. Mer än att stärka föreningarnas ekonomi, är dessa bidrag ett sätt för oss att möjliggöra aktiviteter som kommunens medborgare själva tycker är viktiga.

Fördelningen av bidrag ska syfta till att leverera så mycket som möjligt tillbaka till medborgarna i kommunen. En erfarenhet från ideell sektor är nämligen att föreningsverksamhet ger mervärde, både socialt och ekonomiskt. Det betyder att de pengar som fördelas till föreningar kan bli värda mycket mer och kan leda till en starkare gemenskap i kommunen.

Krisstöd till föreningar

Kommunstyrelsen har beslutat om ett stöd till föreningar för den påverkan som pandemin har haft på föreningens ekonomi. Det kommunala stödet är begränsat och utgör ett komplement till de olika statliga medel som föreningar har kunnat söka under året.

Föreningar har påverkats ekonomiskt i olika omfattning och vid fördelningen av stödet kommer behovet att bedömas individuellt utifrån den beskrivning och de underlag som lämnas i ansökan.

Stödet söks i förenings- och bidragssystemet e-serve. Har din förening inte använt och registrerat ett konto i e-serve, så hittar du information om hur du går tillväga nedan. Ansökningsformuläret “Föreningsstöd Corona” hittar du bland övriga bidragsformulär i tjänsten.

I ansökan behöver du:

 • Beskriva föreningens situation och behov av stöd.
 • Redovisa hur intäkter och kostnader har påverkats utifrån pandemin under 2020.
 • Bifoga sammanställningar från föregående räkenskapsår.
 • Redovisa om statliga krisstöd har sökts, för vad, och vilken summa som beviljats eller om ansökan avslagits. Om inte statligt stöd sökts ska föreningen ange orsaken till det.

Om du i er ansökan om statligt stöd har beskrivit punkterna ovan och kan bifoga en kopia på den ansökan istället, så går det bra. Föreningens situation och behov av stöd ska då uppdateras utifrån nuläget.

Ansökningsperioden är 10 december 2020–10 januari 2021. Stödet betalas ut senast 31 januari 2021.

Frågor

För frågor om stödåtgärder till föreningar kontakta:

Helena Havela, administratör helena.havela@nordanstig.se

Andreas Mossnelid, fritidsutvecklare andreas.mossnelid@nordanstig.se

Våra bidrag

Alla bidrag , utom lokalt aktivitetsstöd, söks genom att fylla i respektive ansökningsformulär i systemet e-serve. Formulären hittar du nedan, integrerade i vår hemsida . För att kunna söka behöver din förening ha registrerat ett föreningskonto i e-serve. Här hittar du information om hur du registrerar konto
När det är klart och du är inloggad i e-serve klickar du på VISA-knappen vid det bidragsformulär du vill använda. Fyll i ansökningsformuläret och klicka på SKICKA när du är klar. Om du inte är helt klar kan du klicka på SPARA OCH FORTSÄTT SENARE, så har du möjlighet att arbeta vidare med din ansökan vid ett annat tillfälle.

 • Lokalt aktivitetsstöd (LOK) Här kan du läsa mer om hur du söker LOK-stödet
 • Hyresbidrag
 • Drifts- och underhållsbidrag
 • Bidrag till bygglovsavgift
 • Projektbidrag
 • Lotteritillstånd
 • Visionsbidrag
 • Kommunstyrelsens spontankassa
 • Bidrag till ungdomsinitiativ
 • Bidrag till ledarutbildning.

Tips när du söker bidrag

Du har möjlighet att ladda upp dokument i er ansökan som exempelvis offerter, fakturor och kvitton. Det går bra att scanna in eller fota dem så blir de digitala och kan bifogas till ansökan.

Du som användare kan välja att följa den här länken och logga in och arbeta helt i e-serve tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Då får du upp hela tjänsten i ett fönster. Alternativt är du kvar på vår hemsida och arbetar i tjänsten nedan, som en integrerad del av vår hemsida.

Här kan du läsa mer om hur du gör för att söka bidrag i e-serve , 563.8 kB, öppnas i nytt fönster. (, 563.8 kB)

Fråga gärna Helena eller Andreas om ni vill ha hjälp med något! Kontaktuppgifter hittar ni längre ner på sidan.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill bolla en ansökan!

Kontakt
Porträttbild på Helena Havela

Handläggare

Helena Havela

0652-360 15

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Andreas Mossnelid

Fritidsutvecklare

Andreas Mossnelid

070-578 31 40

Skicka ett meddelande till