MENY

Ungdomspolitiskt Handlingsprogram

Det vanligaste sättet att påverka politiken är genom allmänna val vart fjärde år, men nästan hälften av ungdomarna i Nordanstig saknar rösträtt, pga att de inte är myndiga. För att kunna vara med och styra ungdomspolitiken så arbetar vi tillsammans med ungdomarna fram ett handlingsprogram vart tredje år.

Vad är ett ungdomspolitiskt handlingsprogram?

Det är ett dokument som talar om hur arbetet med att utveckla ungdomsinflytandet i Nordanstigs kommun ska se ut i den närmaste framtiden. I dokumentet ska det bland annat stå:

  • Vilka områden som ungdomarna tycker är viktiga för kommunen att satsa på
  • Vilka områden vi behöver förbättra oss på
  • Hur samhället och kommunorganisationen kan samarbeta för att öka
    ungdomarnas möjligheter till inflytande

Dokumentet kommer att användas när vi ska ta beslut som rör kommunens framtid. För att förverkliga de mål som vi har satt upp och som kommer att finnas i dokumentet, kommer vi att skapa fokusgrupper som kommer att bestå av ungdomar, politiker och tjänstemän.

Dessa fokusgrupper kommer att jobba tillsammans för att förbättra ungas villkor och för att utveckla kommunens verksamhet i stort.

Ungdomspolitiskt handlingsprogram

Efter att LUPP, lokal uppföljning av ungdomspolitiken genomfördes 2010 upprättades ett ungdomspolitiskt handlingsprogram tillsammans med ungdomar, politiker och tjänstemän. Kommunfullmäktige beslutade att anta programmet den 27 juni 2011. 2013 genomrördes också LUPP och efter resultaten startade man 2014 en SMS-panel för ungdomarna och anordnadenen uppstart för blivande sjuor. 2016 ska LUPP genomföras igen, då ska resultaten användas till bland annat revidering av ungdomspolitiska handlingsprogrammet.

Kontakt
Porträttbild på Andreas Mossnelid

Fritidsutvecklare

Andreas Mossnelid

070-578 31 40
andreas.mossnelid@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till