MENY

Ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd

Vår verksamhetsidé är att erbjuda individuellt stöd och vägledning för kommuninvånare så att de kan uppnå en skälig levnadsnivå, bli självförsörjande och leva ett självständigt liv.

Du som bor eller vistas i Nordanstigs kommun och dina inkomster inte räcker till för att försörja dig och din familj, har du möjlighet att ansöka och få din rätt till försörjningsstöd från kommunen prövad. Sambo eller gifta gör en gemensam ansökan.

Rättigheter och skyldigheter

För att ha rätt till försörjningsstöd måste du själv försöka bidra till din försörjning efter egen förmåga. Det betyder att du måste utnyttja alla de andra möjligheter som står till buds innan du har rätt till försörjningsstöd. Det som kan påverka din rätt till försörjningsstöd är bland annat:

 • Pengar på banken eller andra tillgångar som lätt kan säljas.
 • Andra förmåner och ersättningar som du kan ha rätt till, som exempel bostadsbidrag och underhållstöd ska först vara prövade.
 • Om du kan stå till arbetsmarknadens förfogande behöver du vara aktivt arbetssökande och acceptera anvisat arbete eller arbetsmarknadsåtgärd.
 • Om du inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av ohäls/sjukdom behöver du delta i anpassade aktiviteter enligt samplanering med hälso/sjukvård och socialtjänsten.
 • Du måste delta i SFI-studier (Svenska För Invandrare) om du inte behärskar svenska språket.

De som får försörjningsstöd ska garanteras en skälig levnadsnivå och stödet utformas på ett sådant sätt att du kan klara dig själv i fortsättningen.

I kommunens lokala riktlinjer för ekonomiskt bistånd kan du läsa mer om vad som påverkar din rätt till försörjningsstöd och hur vi bedömer skäliga kostnader för till exempel boende, internet, el, hemförsäkring med mera.

Ansök om försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd

Börja med att fylla i en ansökan via e-tjänsten eller en pappersblankett. Länkar hittar du längre ner på den här sidan. Ansökan görs månadsvis och i förskott, till exempel om ansökan lämnas in i september avser den oktober.

När ansökan inkommit kommer en handläggare att kontakta dig för att boka tid för ett utredningssamtal. Under samtalet får du information om rättigheter och skyldigheter utifrån ansökan om försörjningsstöd och en planering upprättas med mål att nå egen försörjning. Rätten till försörjningsstöd är inte ovillkorlig och därför krävs alltid en personlig kontakt för att din situation ska bedömas på rätt sätt. Du kan räkna med att få tid för ett första besök inom tio helgfria vardagar. Du har rätt att ta med en person som för din talan när du ansöker om försörjningsstöd.

Om du har frågor eller behöver hjälp att fylla i en ansökan

Kontakta en handläggare under telefontid måndag–fredag klockan 8.30–9.30 genom att ringa kommunens växel på 0652-360 00.

Vid ditt första besök ska du ha med dig legitimation och handlingar som styrker de uppgifter du lämnat på i din ansökan. Det kan vara:

 • Lönebesked eller utbetalningsbesked för exempelvis pension, sjukpenning, föräldrapenning, skatteåterbäring eller andra eventuella inkomster.
 • Ekonomisk översikt och kontoutdrag från samtliga konton från banken tre månader tillbaka i tiden fram till dag för inlämnande.
 • Besked om arbetslöshetsersättning (A-kassa, ALFA-kassa).
 • Hyreskontrakt och senaste hyresavi.
 • Underlag för eventuella kostnader som el, hemförsäkring, internet, receptbelagda mediciner och läkarvård.
 • Uppgifter om realiserbara tillgångar som exempelvis bil, båt, fastighet, bankmedel med mera.
 • Handlingar från Arbetsförmedlingen eller andra handlingar som visar att du står till arbetsmarknadens förfogande

När din ansökan är komplett, det vill säga att du bifogat alla handlingar och lämnat alla uppgifter vi efterfrågat, kan vi behandla din ansökan så snart som möjligt. Vid ansökan om försörjningsstöd registreras du i ett register och de anteckningar som handläggare skriver i din personakt har du rätt att läsa. All personal inom ekonomiskt bistånd har tystnadsplikt.

Vill du hellre skicka in dina handlingar eller din blankett per post så skickar du dem till

Arbete och försörjning – Ekonomiskt bistånd
Box 56
829 21 Bergsjö

Du kan även besöka oss på Stationsvägen 2 i Bergsjö.

Samverkanskontoret

Entrén till samverkanshuset på stationsvägen i Bergsjö

Stationsvägen 2, intill busstationen i Bergsjö.

 • Måndag, tisdag och torsdag klockan 10-12 och 13-16
 • Onsdag stängt
 • Fredag klockan 10-12

Du når oss via växeln 0652-360 00.

Avvikande öppettider kan förekomma vid storhelger som exempelvis jul, påsk och midsommar. Läs våra nyheter för att se aktuella avvikelser

Gör en provberäkning

På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en förenklad beräkning av om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Resultatet av provberäkningen är ingen garanti för att du kan, eller inte kan, få försörjningsstöd. Dina uppgifter sparas inte i provberäkningssystemet.

Kontakt Socialtjänsten

Socialtjänstens handläggare för ekonomiskt bistånd har telefontid

måndag-fredag klockan 08.30-09.30 0652-360 00 växel