Ekonomi och försörjning

Kommunen kan hjälpa dig som fått problem med din ekonomi.

Sedlar, mynt och kontokort

Hos oss kan du få hjälp med budget- och skuldsanering eller konsumentvägledning.

Du har också möjlighet att ansöka om ekonomisk hjälp, så kallat försörjningsstöd.

Vid akuta ärenden kontakta kommunens växel 0652-360 00 så vidarebefordrar de ditt ärende.

Kontakt

Socialtjänsten 0652-362 31

Fax 0652-361 50

Porträttbild på Bente Sandström

Enhetschef
Arbete och försörjning

Bente Sandström

070-668 35 90

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

tf. Enhetschef
Barn och familj

Anna-Lena Borg-Engberg

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Enhetschef
Vuxenstöd och funktionshinder

Kristina Ersson

073-088 71 17

Skicka ett meddelande till