MENY

Näringslivet i Nordanstig

Näringslivet i Nordanstig präglas av småföretagande samt några större arbetsgivare. Flest företag finns inom skogsförvaltning, jordbruk, industriell tillverkning och byggsektorn. Även handeln står för en står för många arbetstillfällen. Det finns också en stor mängd kreativa och spännande näringsidkare som är verksamma inom områden som nischade tjänster, smakupplevelser och besöksnäring.

Näringslivsstrategi och hållbar tillväxtstrategi

Ny näringslivsstrategi

Under 2022 och 2023 utformades en ny näringslivsstrategi för Nordanstigs kommunorganisation som tar över där Hållbar tillväxtstrategi lämnade. Näringsliv och politik har involverats och omvärldsanalyser genomförts för att möta framtidens utmaningar.

Näringslivet är en viktig del i samhället som skapar tillväxt i vår kommun och strategin är kommunens verktyg för arbetet med företagar- och näringslivsfrågor. Som grund för näringslivsstrategin ligger kommunfullmäktiges övergripande mål:

 • Befolkningstillväxt
 • Ökad utbildningsnivå
 • Ökad jämlikhet och folkhälsa
 • Minskad miljöpåverkan och högre biologisk mångfald

Näringslivsstrategin gäller 2023–2030 och innehåller indikatorer kopplade till sju mål:

 • Sundsvallsregionen – Förstorad lokal arbetsmarknadsregion
 • Konkurrenskraft – Företagen kan möta samhällsförändringarna
 • Kompetensförsörjning – Fungerande matchning på arbetsmarknaden
 • Myndighetsutövning – Lätt att göra rätt
 • Boendekommunstödjande näringsliv – Ett näringsliv som skapar värde att flytta in och stanna kvar i Nordanstig
 • Dynamiskt och jämställt näringsliv – Diversitet och jämlikhet stärker näringslivet
 • Växande småföretag – Organisk tillväxt i befintliga företag