MENY

Näringslivet i Nordanstig

Näringslivet i Nordanstig präglas av småföretagande samt några större arbetsgivare. Flest företag finns inom skogsförvaltning, jordbruk, industriell tillverkning och byggsektorn. Även handeln står för en står för många arbetstillfällen. Det finns också en stor mängd kreativa och spännande näringsidkare som är verksamma inom områden som nischade tjänster, smakupplevelser och besöksnäring.

Näringslivsstrategi och hållbar tillväxtstrategi

Ny näringslivsstrategi bearbetas under 2022 och 2023

Under 2022–2023 pågår arbete med att utforma en Näringslivsstrategi för Nordanstigs kommunorganisation som tar över där Hållbar tillväxtstrategi lämnade. Näringsliv och politik involveras och omvärldsanalyser genomförs för att möta framtidens utmaningar.

Näringslivet är en viktig del i samhället som skapar tillväxt i vår kommun. Ambitionen är att vår näringslivsstrategi ska bidra till en grund för ett bra företagsklimat.

Strategin anger näringslivet som en viktig del i samhället och som skapar tillväxt i vår kommun.

Hållbar tillväxtstrategi

Kommunfullmäktige antog i september 2016 en Hållbar Tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun. Den är resultatet av de synpunkter som kom fram vid företagsfrukostar, enskilda samtal med företagare, kommuntjänstemän och politiker samt enkäter som genomfördes i början av 2016.

Strategin är också avstämd mot nationella och regionala utvecklingsplaner.