MENY

Inköp - upphandling

Vill du göra affärer med oss? Upphandling regleras av Lagen om offentlig upphandling, LOU och de flesta av våra inköp sker på ramavtal via offentlig upphandling, i samarbete med andra kommuner i Hälsingland.

Var med i våra upphandlingar!

Kommunen arbetar aktivt med att underlätta för företag att delta i våra upphandlingar. I våra upphandlingar ringar vi in bästa möjliga sätt att främja miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbara affärer.

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta vår upphandlare, eller delta i olika näringslivsträffar med inriktning på upphandling.

Inköpssamverkan Mitt

1 januari 2020 upphörde kommunalförbundet Inköp Gävleborg att vara ansvarig för medlemskommunernas upphandlingar. Förbundet kommer att finnas kvar under en övergångsperiod som avtalsförvaltare av ingångna avtal. Du som är avtalsleverantör påverkas inte, beställningar och leveranser sker som vanligt tills avtalet löper ut. Ett nytt nätverk för samarbete inom inköpsfrågor har startats mellan Hälsinglands kommuner.

Ekonomiska vinster i att fortsatt samverka

Det finns ekonomiska vinster i att fortsätta samverka kring inköp, upphandling och e-handel, bl.a. fortsatt möjlighet till lägre administrativa kostnader, bättre priser genom större volymer och genom att nyttja varandras kompetenser.

När vi bedömer att det är fördelaktigt kommer hälsingekommunerna att samarbeta och göra gemensam upphandling, men varje kommun skriver eget affärsavtal med leverantören. Kommunägda bolag samt kommunalförbund ingår inte primärt i nätverkssamarbetet men deras behov av upphandlingsstöd kommer att beaktas när de inte längre kan vända sig till Inköp Gävleborg.

Pågående upphandlingar – i leverantörsportalen Kommers

Du skapar ditt konto genom att fylla i dina uppgifter i ett formulär.
I formuläret kan du kryssa i om du vill prenumerera på de upphandlingar som annonseras.
Obs! För att du ska få meddelande varje gång någon ställer frågor eller lämnar svar i de upphandlingar du är intresserad av är det viktigt att rutan ”Meddela mig vid nya personliga meddelanden på Kommers Annons” är ikryssad.

När du registrerar ditt konto får du ange en e-postadress. Det är bra om du har möjlighet att ange en så kallad funktionsbrevlåda, dvs en e-postadress som inte enbart är knuten till dig som person utan till den organisation/företag du representerar. Exempelvis som "info@foretag.se".

Efter att du skickat in dina uppgifter får du en bekräftelse till din e-post.

I bekräftelsemejlet finns en länk som du följer och verifierar de uppgifter du lämnat.
När du verifierat uppgifterna i mejlet kan du logga in i Kommers.

Hämta underlag

 • Logga in och klicka på ”Pågående upphandlingar, då kommer du till listan över alla upphandlingar som är annonserade just nu.
 • Klicka på den upphandling som intresserar dig, då får du en översikt om vad upphandlingen innefattar.
 • Vill du ta del av underlaget som hör till upphandlingen, klicka på intresseanmälan i menyraden.
 • När du anmält intresse blir alla dokument i underlaget tillgängliga under fliken ”Förfrågningsunderlag” i menyn. Här kan du ta del av frågor och svar, samt själv ställa frågor.

Att anmäla intresse förbinder dig inte till upphandlingen - det ger möjlighet att ta del av underlaget och följa de frågor och svar som ställs av andra intressenter i upphandlingen.

Lämna anbud

Hur man lämnar anbud varierar mellan olika upphandlingar, men vanligast idag och det vi rekommenderar, är att du skickar ditt anbud elektroniskt.
Enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling, ska anbud lämnas elektroniskt.
När du gjort en intresseanmälan för en upphandling får du tillgång till underlaget. Under fliken ”Anbud” i Kommers står angivet hur du ska fylla i och lämna ditt anbud i den specifika upphandlingen.
Ibland kan anbudet bestå av olika dokument som du laddar ner och sparar på din dator. Du fyller sedan i dokumenten och bifogar till ditt anbud.

Obs! Kom ihåg att spara dokumenten på din dator. Skickar du sedan in anbudet elektronisk laddar du upp de sparade dokumenten tillsammans med ditt anbud.

I en del upphandlingar finns ett anbudsformulär direkt i Kommers, som du fyller i steg för steg. Se till att du uppfyller alla krav som ställts i underlaget.

Tips

När du bestämt dig för att vara med och lämna ett anbud i en upphandling är det viktigt för din skull att allt blir rätt. Här listar vi några tips som kan hjälpa dig en bit på vägen.

 • Börja i tid
 • Håll koll
  ... på sista anbudsdag och sista dag för frågor.
 • Ta hjälp och lär av vinnarna
  Be alltid någon annan gå igenom ditt anbud. Kanske känner du till någon som har erfarenhet av att lämna anbud sedan tidigare. Det finns också företag som kan hjälpa dig att utforma ditt anbud.
 • Läs noga och trippelkolla allt
  Det är viktigt att du svarar på precis det som efterfrågas – varken mer eller mindre.
 • Du har eget ansvar…
  … att bevaka eventuella ändringar i underlaget till den sista annonsdagen.
 • Ställ frågor…
  …om du är osäker. Via ”Frågor och svar” i Kommers kan du ställa dina frågor och få svar från upphandlaren som har hand om ärendet. Du ser här också vilka frågor som ställts av dina konkurrenter och svaren på dessa.
 • Lämna in ditt anbud i tid
  Använd e-anbud som kan ändras till den sista minuten. Tänk på att du lämnar ditt anbud på heder och samvete.

Lycka till med ditt anbud!

Begära handlingar från avslutade upphandlingar

Upphandlingar som är avslutade finns i vår annonsportal Kommers Annons. De dokument som publiceras är ”Tilldelningsbesked” och ”Kvalificering och utvärdering”.

Till annonsportalen Länk till annan webbplats. och för att kunna logga in måste du först skapa ett konto Länk till annan webbplats.

Vill du ha tillgång till andra dokument i en avslutad upphandling?
Kontakta upphandlaren

Kontakt
Porträttbild på Elin Svalaträ.

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Maja Forslin.

Skicka ett meddelande till