MENY

Polisanmälan på internet

Polismyndigheterna i alla län kan ta emot stöld- och förlustanmälningar via sina webbplatser.

Utsnitt av polisens webbsida för polisanmälan.

Polisen vill på detta sätt utöka servicen till allmänheten och erbjuda ett komplement till anmälan via telefon eller besök på en polisstation.

Det går bra att ringa 114 14 och göra en anmälan. 114 14 är telefonnumret till polisen i hela landet. Anvand inte internet eller 114 14 för akuta ärenden! Vid pågående brott ska polis larmas via 112 (SOS Alarm).

Fakta om anmälan via Internet

Drygt 1,2 miljoner anmälningar görs till polisen varje år, många av dessa gäller stölder eller förlorade föremål. Polisen räknar med att omkring tio procent av anmälningarna framöver kommer att göras via internet.

Genom att underlätta för allmänheten att anmäla brott hoppas polisen att det totala antalet brottsanmälningar ska öka. Det är viktigt att alla brott anmäls, det ökar chansen att klara upp fler brott. Den information som polisen får är betydelsefull inte bara för det enstaka brottet, utan också för att polisen ska kunna se brottstrender och få underlag till det brottsförebyggande arbetet.

Redan nu görs många anmälningar via internet varje dag men polisen vill att fler ska upptäcka möjligheten. Varje anmälan som istället görs via nätet innebär en tidsbesparing. En anmälansupptagning via telefon tar i genomsnitt 20 minuter för polisen att handlägga. Motsvarande anmälan som kommer in via Internet kan handläggas på 1–2 minuter.