MENY

Visselblåsarfunktion

I vår visselblåsarfunktion kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden i kommunens verksamheter. Rapporteringssystemet hanteras av en oberoende mottagare.

Varför har Nordanstigs kommun en visselblåsarfunktion?

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. Visselblåsarfunktionen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för Nordanstigs kommun.

Hur fungerar visselblåsarfunktionen och när ska den användas?

Genom visselblåsarfunktionen kan medarbetare rapportera misstanke om att en förtroendevald, en chef i ledande ställning eller en nyckelperson inom Nordanstigs kommun har begått ett allvarligt fel som inte kan hanteras inom organisationen. Funktionen omfattar också medarbetare inom kommunen som jobbar för personer som är i beroendeställning till dem.

De allvarliga oegentligheterna kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

Det finns ett lagstadgat skydd för visselblåsare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som tillhör någon av följande personkategorier

  • Anställda och arbetssökande
  • Volontärer och praktikanter
  • Personer som annars utför arbete under en verksamhetsutövares kontroll och ledning
  • Egenföretagare

Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras av en oberoende mottagare och på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Vid ärenden av denna typ ska du istället kontakta din närmaste chef eller chefens chef. Om det inte känns rätt kan du vända dig direkt till personalenheten eller en facklig företrädare.

Upplever du dig vara utsatt för kränkande särbehandling (mobbning), trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier ska du skyndsamt berätta för din chef eller någon annan som du har förtroende för exempelvis en kollega, HR-specialist eller skyddsombud.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till kommunväxeln 0652-360 00, kommun@nordanstig.se eller lämnas i vårt synpunktsformulär Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gör en anmälan om missförhållande

För att göra en anmälan om missförhållanden behöver du besöka Qnisters e-tjänst. För att säkerställa din anonymitet bör du undvika att lämna en anmälan medan du är ansluten till kommunens wifi-nätverk. Kopiera in texten/länken nedan till adressfältet i din webbläsare för att komma till e-tjänsten.

https://whistle.qnister.com/nordanstigskommun

eller skanna qr-koden

qr-kod som länkar direkt till det digitala anmälningsformuläret

qr-kod som länkar till anmälningsformuläret

Du kan också ladda ner Qnisters poster , 519.4 kB, öppnas i nytt fönster., 365.1 kB. som innehåller länk och QR-kod till anmälan.

Övriga kontaktvägar

Om du inte vill använda webbformuläret; tala in din rapport på telefonnummer 036-330 07 40 eller boka ett personligt möte på telefonnummer 036-330 07 41. Observera att Qnister inte kan garantera anonymitet här på samma sätt som via webbformuläret.