MENY

Stipendium för omvårdnadsstuderande

Omsorgsutskottet delar varje år ut ett stipendium för omvårdnadsstuderande.

Stipendiet ska avse elever skrivna i Nordanstigs kommun, från gymnasieskolans omvårdnadsprograms avgångsklasser.

Stipendium tilldelas en avgångselev från varje studieort vilka uppfyller nedanstående kriterier.

Stipendiesumman är 2 000 kronor per elev + diplom. Max fyra elever.

Aktuella skolor nominerar elever och bifogar motivering som tydliggör att eleven uppfyller kriterierna nedan.

Följande kriterier ska vara vägledande för att vara berättigad till stipendium, den studerande -

  • är en god representant för vård- och omsorgsyrket
  • är en god representant för utbildningen
  • uppvisar en god omvårdnads- och omsorgskompetens
  • har en hög social kompetens
  • är en bra kamrat
  • troligtvis kommer att erhålla fullständiga slutbetyg och diplom från vård och omsorgscollege.

2024 ska nomineringar ha kommit in till Nordanstigs kommun senast den 10 maj. Omsorgsutskottet utser stipendiater vid ett utskottssammanträde och lämnar också en motivering till sitt beslut.

Omsorgsutskottets ordförande överlämnar stipendiet i samband med att kommunfullmäktige sammanträder. Till det sammanträdet bjuds samtliga stipendiater in för att ta emot sina stipendier.

Kontakt
Porträttbild på Henrik Kjölstad

Nämndsekreterare/Utredare
Henrik Kjölstad

0652-361 34
henrik.kjolstad@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till