MENY

Enskilda avlopp

För att din enskilda avloppsanläggning ska fungera och inte förorena miljön måste slamavskiljare och slutna tankar tömmas regelbundet. Tömningsintervall bestäms av typ av avloppsanläggning och om du är fritids- eller permanentboende.

För att anlägga en enskild avloppsanlägning med ansluten vattentoalett krävs tillstånd från miljö- och räddningsnämnden. Ska du göra en avloppsanläggning utan vattentoalett ska du lämna in en anmälan. Du får inte börja bygga avloppsanläggningen innan du fått beslut från miljökontoret.

Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner har gemensamt miljökontor som ligger i Hudiksvall.

Norrhälsinge miljökontor

0650-193 32 expedition

0650-190 00 växel

miljokontoret@hudiksvall.se
miljökontorets webbplats på hudiksvall.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Besöksadress

Håstaängs Gård, Håstaängsvägen 3 i Hudiksvall

Boka gärna tid så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig!

Slamavskiljare, slutna tankar och minireningsverk ska alltid vara lätt tillgängliga för tömning. Röj och klipp runt din anläggning så att den syns för de som ska tömma. Märk gärna ut med en pinne eller dylikt.

Debitering sker efter varje tömning. Tömning utförs normalt mellan klockan 07.00–20.00 helgfria vardagar. Andra tider kan förekomma.

Vid särskilda önskemål om slambilens körväg eller uppställningsplats vid tömning krävs att du undertecknar en ansvarsöverlåtelse.

Tömning av sluten tank

När du beställt slamtömning får du din slutna tank tömd inom sju dagar räknat från och med närmaste vardag/arbetsdag efter beställning.

Akut tömning, beställning vardag

Du kan även beställa akut tömning som utförs inom 24 timmar mot en extra avgift.
Tömning inom 24 timmar kan beställas via telefon eller mejl
måndag– fredag 9.00–12.00 på 0652-363 00.
På eftermiddagarna måndag-fredag 13.00-16.00 svarar vi endast via mejl på adressen avfall@nordanstig.se.

Fredag och dag före helgdag måste beställning av akut tömning göras senast klockan 12.00. Beställning efter 12.00 går på helgtaxa.

Akut tömning, beställning kvällar och helger

Beställer du hos Kran & Transport i Hudiksvall AB, 070-303 39 16

Tömning av slamavskiljare med avvattnande teknik

(oftast en trekammarbrunn)

Slamavskiljare under 4,2 kubikmeter tömmer med avvattnande teknik. Tömning får endast utföras av vår entreprenör Kran & Transport i Hudiksvall AB.

Är du permanentboende tömmer vi din slamavskiljare (brunn) enligt en turlista en gång per år. Är du fritidsboende töms din slamavskiljare enligt turlista vartannat år. Om du vill ha tömning oftare kontakta kundtjänst så hjälper vi gärna till.

Extra tömning

En extra tömning av slamavskiljaren kan beställas men då tillkommer en beställningsavgift. Slamavskiljaren töms då inom sju dagar räknat från och med närmaste vardag/arbetsdag efter beställning.

OBS! Din ordinarie tömning enligt vår turlista genomförs även om du beställt en extra tömning.

Avvattningsteknik, hur fungerar det?

Vid avvattning sugs hela slamavskiljarens innehåll in i slambilen. Där tillsätts ett bindemedel, Polymer, som gör att slammet tjocknar så att det enkelt går att skilja på vatten och slam. Avloppsvattnet spolas sedan tillbaka till slamavskiljaren. Vid avvattningsteknik kommer det att finnas kvar avloppsvatten i slamavskiljaren även efter genomförd tömning. Fördelarna med avvattnande teknik är att slamavskiljaren snabbt blir återfylld och man minskar slamflykt mellan kamrarna och gynnsamma bakterier stannar kvar. Eftersom slambilen inte behöver transportera så stor andel vatten minskar negativ påverkan på miljö och klimat.

Kontakt

Administration

Avfall och återvinning

0652-363 00, telefontid måndag–fredag klockan 9.00–12.00, helgfria vardagar
avfall@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till