Skog och mark

Markfrågor som arrenden, försäljning eller köp av fastigheter handläggs av Tillväxt och service.

Foto: Malin Lindell

Kommunens skog

Kommunen äger ungefär 1000 hektar skog och mark. Förvaltning och skötsel av skogen sker på entreprenad.

Skador och stormfälld skog

Vi röjer omedelbart när det gäller samhällsviktiga funktioner, tätortsnära skog, skolor, förskolor, vattenverk, elljusspår, el och belysningsstolpar och vid vägar.

Om kommunens skog orsakat skador på privat mark kan du som fastighetsägare ringa till ansvarig tjänsteman för att komma överens om tid för röjning.

Kontakt

GIS-ingenjör och
markförvaltare

Delshad Saleh

0652-361 93

Skicka ett meddelande till