MENY

Planuppdrag för Franshammar 2:5 med flera i Hassela

Syfte med planläggningen?

Planuppdraget syftar till att ändra markanvändningen i området från vård-och serviceanläggning (D) till bostadsändamål (B) i kombination med olika verksamheter.

Vilket planförfarande kommer att tillämpas?

För uppdraget tillämpas ett utökat förfarande i enlighet med 5 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900)

När beräknas ett förslag vara klart för samråd?

Ett planförslag beräknas som tidigast kunna gå ut på samråd under 2023.

Handlingar

Kontakt
Siluett av person.

Planarkitekt

Anna Ryttlinger

0652-360 11
anna.ryttlinger@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Stadsarkitekt – vakant