MENY

Ny detaljplan för Stocka hamnområde, Stocka 3:21 med flera

En ny detaljplan för Stocka hamnområde har varit utställd på samråd mellan den 15 mars till och med den 5 april 2021. Ytterligare utredningar tas fram inför nästa skede i planprocessen. Inkomna synpunkter behandlas nu och planhandlingar revideras

Syfte med planen?

Detaljplaneförslaget syftar till att skapa förutsättningar för utveckling av Stocka tätort och ta tillvara kommunens värdefulla kustmiljöer. Syftet är att utveckla besök- och turistnäringen, skapa förutsättningar för kustnära bostäder samt att göra kusten i Stocka tillgänglig för allmänheten med hjälp av gång- och cykelvägar, gemensamma båtbryggor samt allmänna platser.

Kontakt
Porträttbild på Douglas Helsing

Stadsarkitekt

Douglas Helsing

0652-367 43

Skicka ett meddelande till