MENY

Ostkustbanan

Enkelspåret Gävle – Härnösand måste byggas ut till dubbelspår för att öka kapaciteten på transporterna och minska restiderna för människorna. Som grund till en fortsatt utredning i form av en järnvägsplan, har nu kommunerna längs sträckan utrett och skapat förslag till översiktsplaner.

Tågstationen i Gnarp, perrongen och järnväg

Järnvägen mellan Gävle och Sundsvall är Sveriges längsta och mest belastade enkelspår. Varje dygn passerar drygt 50 tåg på den 21 mil långa sträckan.

Sträckan från Gävle och upp till Härnösand skulle kunna vara en pulsåder för tillväxt, som knyter ihop Norrland med övriga Sverige och världen. Men kapacitetsproblemen idag gör att strömmen av människor, idéer och viktigt gods stryps. Enkelspåret måste byggas ut till dubbelspår - från Gävle till Härnösand - för att öka kapaciteten på transporterna och minska restiderna för människorna.

Samrådsunderlag - tidigt skede.

Ostkustbanan dubbelspår, etapp Stegskogen–Bäling.
Var ute på samråd under tiden 30 maj till 1 juli 2022.

Kontakt
Siluett av person.

Stadsarkitekt

Christina Englund

0652-362 04

christina.englund@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till