Utstakning och lägeskontroll

Vid en bygglovsansökan kan det krävas en utstakning eller en lägeskontroll för att se till att byggnaden uppförs på rätt plats.

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats, det vill säga den plats som bygglovet anger.

Utstakning betyder att en sakkunnig person markerar på marken var byggnaden ska stå.

Vid en lägeskontroll kontrollerar man att byggnadens läge stämmer med bygglovet.

Utstakning och lägeskontroll kan göras av kommunens markingenjör eller av en behörig mätkonsult. För arbetet utgår en taxa. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till anspråk på skadestånd från berörda grannar.

Kontakt
Porträttbild på Delshad Saleh

GIS-ingenjör och
markförvaltare

Delshad Saleh

0652-361 93

Skicka ett meddelande till