MENY

Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument. Den gäller om entreprenören till exempel går i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

När en konsument anlitar en näringsidkare för att utföra vissa arbeten på en- och tvåbostadshus, ett så kallat småhus, ska det finnas ett färdigställandeskydd. Det gäller vid nybyggnad av småhus men kan även krävas vid tillbyggnad eller annan anmälningspliktig åtgärd om det finns behov av ett sådant skydd. När det krävs ett färdigställandeskydd ska bevis om ett sådant visas upp för byggnadsnämnden innan startbesked lämnas. Det är byggherren, det vill säga konsumenten som ska se till att skyddet finns om så krävs.

Om ett småhus inte ska användas för permanent bruk får byggnadsnämnden besluta att färdigställandeskydd inte behövs.

Färdigställandeskydd behövs inte när en konsument själv utför åtgärden utan att anlita någon näringsidkare, så kallad självbyggare.

Andra försäkringar

Även om det inte krävs enligt lag, kan det vara bra att ha en byggfelsförsäkring/ nybyggnadsförsäkring. Den ger ett försäkringsskydd för fel i entreprenaden i tio år. Försäkringen följer huset, så om du flyttar tar den nya ägaren över försäkringsskyddet.

Försäkringen täcker inte lösöre, så fort man flyttar in saker och börjar bo i byggnaden krävs en hemförsäkring.

Hur mycket en premie kostar beror på vilket försäkringsbolag man vänder sig till och förstås på vilken typ av hus som ska byggas. Finns det redan ett hus på din tomt kan du till exempel koppla bygget till den försäkring som redan finns på fastigheten. Finns det ingen byggnad börjar du med en försäkring på en grundnivå och utökar den allt eftersom huset byggs.

Ändrade regler

Kravet på att du måste teckna en byggfelsförsäkring avskaffades den 1 juni 2014. Kravet på färdigställandeskydd kvarstår dock.

Kontakt

Administration Plan och Bygg

Porträttbild på Mikael Nilsson

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

0652-362 48, telefontid 10.00-11.30
mikael.nilsson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Ingemar Englundh

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

0652-361 92, telefontid 10.00-11.30
ingemar.englundh@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till