MENY

Bygglovsansökan

För att komma igång så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in kompletta ansökningshandlingar. Vilka handlingar du behöver skicka in beror på vilken åtgärd du söker bygglov för.

Grundtanken i bygglovstaxan är att den avgift du betalar ska täcka den totala arbetsinsats som Plan- och byggenheten gör när vi hanterar din ansökan. En ansökan om nybyggnad av enbostadshus kräver till exempel en större arbetsinsats från handläggaren än en ansökan om nybyggnad av förråd. Det innebär att ett bygglov för ett enbostadshus kostar mer än ett bygglov för förråd.

Följande handlingar ska lämnas in

 • ansökan om bygglov (1 ex)
 • teknisk beskrivning (1 ex)
 • situationsplan (1 ex) skala 1:400 eller 1:500, ange avstånd från tomtgräns
 • huvudritningar, planer och fasader, skala 1:100 (1 ex)
 • kontrollplan (1 ex)
 • anmälan kontrollansvarig (1 ex).

Krav på ritningarna

 • Ritningarna ska förses med mått och vara skalenliga
 • Ritningarna ska redovisas på vitt (ej rutat) papper och vara fackmannamässigt utförda
 • Aktuella om- och tillbyggnader ska markeras tydligt på inlämnade ritningar
 • Ritningarna önskas i A4 eller A3 format
 • Häfta inte ihop ansökningshandlingarna

För enklare byggåtgärder, där det inte krävs en kontrollansvarig, kan kontrollplanen lämnas in tillsammans med bygglovsansökan.

Ibland krävs det andra tillstånd än bygglov, till exempel tillstånd från Norrhälsinge miljökontor vid en ny avloppsanläggning.

Handläggningstid

Tänk på att söka bygglov i god tid.  Enligt plan- och bygglagen har du rätt att få beslut inom 10 veckor från det att ärendet är komplett. Vid mer komplicerade ärenden som kräver mer utredning får tiden förlängas en gång med högst 10 veckor.

Ansökan om bygglov

Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

I e-tjänsten kan du ansöka och anmäla alla typer av byggärenden som exempelvis; nybyggnad, tillbyggnad, inglasning av befintlig balkong eller uteplats, attefallsåtgärder, ändringar av eller i befintlig byggnad, eldstad, rivningslov eller marklov, förhandsbesked, anläggning.

Kontakt

Administration Plan och Bygg

Porträttbild på Mikael Nilsson

Byggnadsinspektör

Mikael Nilsson

0652-362 48, telefontid 10.00-11.30
mikael.nilsson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Ingemar Englundh

Byggnadsinspektör

Ingemar Englundh

0652-361 92, telefontid 10.00-11.30
ingemar.englundh@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till