MENY

Adressfrågor

Om du behöver en ny adress eller lägenhetsnummer

Två brevlådor och en bil i bakgrunden.

All bebyggelse i Sverige ska ha en adress som är lätt att hitta. Om du behöver en ny adress eller ett lägenhetsnummer kan du kontakta kommunen.

Belägenhetsadress

Med belägenhetsadress menas en inom kommunen unik adress som är knuten till en bestämd byggnad. Det finns ett register för adresserna som kommunen kompletterar allt eftersom det behövs.

Saknar du belägenhetsadress till din fastighetsbeteckning?

Hör av dig till oss.

Lägenhetsnummer

Uppgifter om Sveriges bostadslägenheter finns i ett lägenhetsregister. Kommunen har tilldelat lägenhetsnummer till alla lägenheter enligt en särskild standard för registret.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ska på eget initiativ vända sig till kommunen för att lämna uppgifter när till exempel en ny lägenhet har tillkommit eller andra ändringar utförts. Du som fastighetsägare är också skyldig att informera hyresgästerna om deras lägenhetsnummer, samt att anslå lägenhetsnumreringen på en väl synlig plats i byggnaden.

Kommunens ansvar

Kommunen håller registret aktuellt genom att göra ändringar och kompletteringar, besluta om lägenhetsnummer samt tilldela nya adresser om så behövs.

Skatteverkets ansvar

Skatteverket ansvarar för att folkbokföra alla boende i en lägenhet. De ansvarar även för att ta emot din flyttanmälan.

Adressänding/ägarbyte på fastighet

Kontakt
Porträttbild på Erik Thyr

GIS-ingenjör

Erik Thyr

0652-360 35, telefontid 10.00–11.30
erik.thyr@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till