MENY

Förskoleklass

När barnet är sex år inträder skolplikt. Det betyder att alla barn måste börja i obligatorisk förskoleklass det kalenderår de fyller sex år.

Förskoleklass är en skolform som ingår i det offentliga skolväsendet och har gemensam läroplan med grundskolan.

Eleverna i förskoleklass har rätt till skolskjuts om avståndet är minst 2 km mellan hemmet och skolan.

Kontakt
Porträttbild på Thomas Larsson

Utbildningschef

Thomas Larsson
0652-361 13

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Per Dahlström

Bitr. utbildningschef

Per Dahlström

0652-367 58

Skicka ett meddelande till