MENY

Förskoleklass

När barnet är sex år inträder skolplikt. Det betyder att alla barn måste börja i obligatorisk förskoleklass det kalenderår de fyller sex år.

Förskoleklass är en skolform som ingår i det offentliga skolväsendet och har gemensam läroplan med grundskolan.

Eleverna i förskoleklass har rätt till skolskjuts om avståndet är minst 2 km mellan hemmet och skolan.

Kontakt
Porträttbild på Per Dahlström

Tf. utbildningschef

Per Dahlström
0652-361 13, 070-281 72 83
per.dahlstrom@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till

  • Ingen giltig användare vald.