Gnarps skolas fritidshem

Gnarps skola har ett integrerat fritidshem i skolans lokaler där barnen kan vara före och efter skoltid.

På fritidshemmet arbetar tre fritidspedagoger och en fritidsledare.

Vi har öppet alla vardagar klockan 06.00 till 18.00.

Kontakt

Gnarps skolas fritidshem 072-701 83 27

Rektor skola/förskola

Ulrika Rova Johansson

0652-360 75

073-079 17 18

Skicka ett meddelande till

Mer information