Uppsägning förskola och fritidshem

Om ditt barn inte längre behöver sin plats på förskola eller fritidshem ska du säga upp platsen minst en månad i förväg.

Lämna din uppsägning skriftligt till personalen. Du får alltid betala avgift under uppsägningstiden oavsett om ditt barn använder platsen eller inte.