MENY

Information om regler och avgifter inför sommaren och hösten 2024

 • Den allmänna förskoleverksamheten för barn 3–5 år är förlagd under skolans läsårstider, men avgiftsreducering sker 1 september – 31 maj.
 • Övergång till allmän förskoletaxa sker från 1 september det år barnet fyller 3 år.
 • Övergång till fritidstaxa från 1 september det år barnet fyller 6 år. De föräldrar som har barn på förskola och som inte behöver fritids från och med hösten det år barnet fyller 6 år ska säga upp platsen i vanlig ordning, annars övergår förskoleplatsen automatiskt till en fritidsplats.
 • Avgift debiteras för 12 månader per år.

Avgifter debiteras enligt följande

 • Platsinnehavare med barn 1–2 år (till och med 31 augusti det år barnet fyller 3 år) som har ordinarie plats betalar avgift enligt taxa 1 till och med 31 augusti 2024.
 • Platsinnehavare med barn 1–2 år (till och med 31 augusti det år barnet fyller 3 år) som har arbetslöshets- eller föräldraledighetsplats 15 timmar/vecka betalar avgift enligt taxa 4 till och med 31 augusti 2024.
 • Platsinnehavare med barn 3–5 år som har ordinarie plats betalar avgift enligt taxa 3 under perioden 1 september – 31 maj. För perioden 1 juni – 31 augusti 2024 debiteras avgift enligt taxa 1.
 • Platsinnehavare med barn 3–5 år med arbetslöshets- eller föräldraledighetsplats
  15 timmar/vecka har alltid allmän förskoleplats i botten. Dessa barn följer skolåret och är lediga alla skollov. Denna verksamhet är avgiftsfri. Behövs omsorg,
  15 timmar/vecka, under loven ansöks om detta. Avgift under lov med 15 timmar debiteras enligt taxa 4 och avgift debiteras per tillsynsvecka (ej enstaka dagar) och utgör ¼ av månadsavgiften.
 • Vårdnadshavare som har barn 3–5 år 15 timmar/vecka med allmän förskoleplats och dessutom har barn 1–2 år med 15 timmarsplats har möjlighet att ansöka om avgiftsbefrielse för det yngre barnet om de inte har behov av platsen under loven.
 • Platsinnehavare med barn 6–12 år betalar avgift enligt taxa 2 från och med 1 september det år barnet fyller 6 år.
 • Platsinnehavare som ansökt om vilande placering under perioden 1 juli – 13 augusti 2024 betalar ingen avgift för den tiden. Ansökan är bindande, och innebär att platsen inte kan användas under perioden 1 juli – 11 augusti 2024.

Information om regler och taxa kan du få genom att prata med närmaste rektor på respektive område, våra avgiftshandläggare eller här på nordanstig.se

Annika Nelson 0652-362 45 (Bergsjö, Hassela och Ilsbo)
Linda Ekberg 0652-363 70 (Gnarp, Harmånger och Strömsbruk)