MENY

Avgift förskola och fritidshem

Avgiften bestäms av kommunfullmäktige. Avgiften beräknas på ekonomihushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad.

Inkomsttaket indexeras i maxtaxan från och med 1 januari 2023.  Inkomsttaket är 54 830 kronor.

Taxa 1 – avgifter i förskoleverksamhet

Barn 1 – 3 % av inkomsten, dock högst 1 645 kronor/månad
Barn 2 – 2 % av inkomsten, dock högst 1 097 kronor/månad
Barn 3 – 1 % av inkomsten, dock högst 548 kronor/månad
Barn 4 – ingen avgift

Taxa 2 – avgifter i fritidshem

Barn 1 – 2 % av inkomsten, dock högst 1 097 kronor/månad
Barn 2 – 1 % av inkomsten, dock högst 548 kronor/månad
Barn 3 – 1 % av inkomsten, dock högst 548 kronor/månad
Barn 4 – ingen avgift

Taxa 3 – avgifter för barn med rätt till allmän förskola

Barn 1 – 1,8 % av inkomsten, dock högst 987 kronor/månad
Barn 2 – 1,2 % av inkomsten, dock högst 658 kronor/månad
Barn 3 – 0,6 % av inkomsten, dock högst 329 kronor/månad
Barn 4 – ingen avgift

Taxa 4 – avgifter arbetslöshetsplats eller föräldraledighetsplats

Barn 1 – 1,2 % av inkomsten, dock högst 658 kronor/månad
Barn 2 – 0,8 % av inkomsten, dock högst 439 kronor/månad
Barn 3 – 0,4 % av inkomsten, dock högst 219 kronor/månad
Barn 4 – ingen avgift

Kontakt
Porträttbild på Thomas Larsson

Utbildningschef

Thomas Larsson
0652-361 13

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Assistent – Bergsjö och Ilsbo

Annika Nelson

0652-362 45

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Skolassistent – Gnarp, Harmånger, Hassela och Strömsbruk

Linda Ekberg

0652-363 70

Skicka ett meddelande till