MENY

Jonas Mikaels

Jonas Mikaels, lektor vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) har varit verksam inom friluftsliv i mer än 25 år. Som lärare, utbildare, guide och på senare år är även som forskare. Jonas gästar logen med sin föreläsning.

Leende man och texten "Föreläsning, Jonas Mikaels".

Jonas har ett brett forskningsintresse inom friluftsliv, miljöpedagogik och hälsa. I den här föreläsningen berättar han om människans relation till naturen och hur denna relation har förändrats över tid.

– Vi vet idag vilken viktig roll naturen spelar för vårt välmående och mentala hälsa. Vi börjar också mer och mer förstå hur vi på olika sätt kan stärka vår relation till naturen. En relation som gynnar både oss och planeten vi bor på.