MENY

Lotteritillstånd

Föreningar som vill ha tillfälliga eller återkommande lotterier ansöker om tillstånd för det hos kommunen.

Enligt spellagen (2018:1138) krävs tillstånd för att anordna lotteri. Lotteritillstånd ansöker du om via kommunens föreningsbidragssystem. Ett lotteritillstånd kostar 500 kronor.

Lotteritillståndet handläggs av föreningsbidragshandläggare.

Registreringslotteri

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier enligt Spellagen 6 kap. 9 § och gäller under en femårsperiod. Under den perioden kan föreningen anordna flera lotterier under förutsättning att insatsernas sammanlagda belopp inte överstiger 33 och 1/3 prisbasbelopp. All annan tillståndsgivning ska Spelinspektionen ansvara för.

Vem kan få tillstånd?

Tillstånd att anordna lotteri kan ges till ideella föreningar som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet, inte vägrar någon inträde som medlem och som för sin verksamhet behöver lotteriinkomster. Föreningen ska ha antagna stadgar och en vald styrelse. Ideell förening som syftar till att främja medlemmars ekonomiska intressen kan inte få tillstånd.

Lotterier som inte kräver tillstånd

Under vissa förutsättningar kan lotteri anordnas utan tillstånd.

Varje lotteri redovisas till kommunens lotterikontrollant.

Lotterikontrollant

Mona Ernstsson, ernstsson.mona@gmail.com, 070-695 23 00

Du som redan har ett gällande tillstånd kan ladda ner redovisningsblanketter här

Kontakt
Porträttbild på Helena Havela

Skicka ett meddelande till