Lotteritillstånd

Föreningar som vill ha tillfälliga eller återkommande lotterier ansöker om tillstånd för det hos kommunen.

Enligt lotterilagen (1994:1000) krävs tillstånd för att anordna lotteri. Ansökan om lotteritillstånd i Nordanstigs Kommun görs hos lotterihandläggaren. Ansökningsblankett får du av kommunen eller laddar ner härifrån:

Registrering för lotteri söks enligt 17 § lotterilagen och gäller under en treårsperiod. Under den perioden kan föreningen anordna flera lotterier under förutsättning att insatsernas sammanlagda belopp inte överstiger 20 basbelopp.

Tillfälligt lotteritillstånd söks enligt 16 § lotterilagen och gäller för ett enstaka tillfälle.

Vill du veta mer om detta – kontakta oss så berättar vi mera.

Vem kan få tillstånd?

Tillstånd att anordna lotteri kan ges till ideella föreningar som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet, inte vägrar någon inträde som medlem och som för sin verksamhet behöver lotteriinkomster. Föreningen ska ha antagna stadgar och en vald styrelse. Ideell förening som syftar till att främja medlemmars ekonomiska intressen kan inte få tillstånd.

Lotterier som inte kräver tillstånd

Under vissa förutsättningar kan lotteri anordnas utan tillstånd.

Varje lotteri redovisas till kommunens lotterikontrollant.

Lotterikontrollant
John-Martin Forsman, 076-101 70 22, johnmartin.forsman@gmail.com

Du som redan h ar ett gällande tillstånd kan ladda ner redovisningsblanketter här

Kontakt
Porträttbild på Monica Enros

Registrator,
arkivhandläggare
och handläggare

Monica Enros

0652-361 57

Skicka ett meddelande till