MENY

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digitala lösningar inom stöd och omsorg som ökar självständigheten, delaktigheten och friheten för användarna.

illustration en människa vid en bärbar dator

Efter 80 års ålder ökar vårdbehovet samtidigt som andelen äldre i Sverige ökar år för år. Välfärdsteknik frigör tid för personalen så att deras kompetens kan användas där det verkligen behövs.

Med den förväntade demografiförändringen kan ingen kommun rekrytera fram en lösning med fler undersköterskor och vårdbiträden, eftersom det inte kommer att finnas tillräckligt många i arbetsför ålder. Utvecklingen av välfärdsteknik sker över hela landet då alla kommuner står inför samma utmaning.

Exempel på välfärdsteknik:

Vårdbehovet ökar efter 80 års ålder

Prognosen för ålderutvecklingen i befolkningen visar på stora utmaningar för omsorgen om äldre.

Världen

2018 – För första gången är antalet personer över 65 år fler än antalet barn under 5 år
2050 – Antalet 65-åringar kommer att vara dubbelt så många än barn under 5 år

Sverige år 2030

  • Sveriges befolkning kommer att öka med 775 000 personer.
  • Fyra av tio är 65 år eller äldre. Av dessa är en av fyra över 80 år.
  • Knappt fyra av tio är i arbetsför ålder.
  • Var femte är under arbetsför ålder.
  • Färre måste ta hand om fler.

Referens: Allt fler 80+ i befolkningen på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • 309 000 fler än idag är över 65 år.
  • 255 000 fler än idag är över 80 år.

Referens: "Nordanstig – demografi och demens" Wimo, Sköldunger, Sjölund

Nordanstig år 2030

  • Cirka 142 personer fler än idag är 65 år eller äldre.
  • Cirka 264 personer fler än idag är 80 år eller äldre.

Referens: "Nordanstig – demografi och demens" Wimo, Sköldunger, Sjölund

Förväntade behov i Sverige 2030

Det kommer att behövas 111 000 fler arbetare till äldreomsorgen 2030.

Referens Äldreomsorg på SKRs webbplats (Sveriges Kommuner och Regioner) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt
Siluett av person.

Verksamhetsutvecklare

David Johansson

0652-201 40
david.johansson@nordanstig.se

Skicka ett meddelande till