MENY

Orosanmälan

Det här gäller för orosanmälan.

Orosanmälan för barn, unga eller vuxen

Kontakta socialtjänsten om du misstänker att någon far illa. En anmälan om oro, en så kallad orosanmälan, gör du för personens bästa, för att uppmärksamma om personen kan befinna sig i en situation där det behövs stöd. När du gör en anmälan tar socialtjänsten sen ställning till om en utredning ska inledas eller inte. En utredning innebär att socialtjänsten och den oron gäller och vårdnadshavare till minderåriga undersöker om behov av stöd finns.

Du kan välja att använda kommunens e-tjänst eller ringa socialtjänstens mottagningsenhet eller skicka ett brev

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till polisen eller till socialtjänsten. Vid brådskande fall utanför socialtjänstens kontorstid, ring 114 14.

Innan du gör en anmälan kan du prata med personal på socialtjänsten, exempelvis mottagningsenheten 0652-361 71 med telefontid måndag–fredag 9.00–11.00. Övrig tid kan man lämna ett röstmeddelande som lyssnas av helgfria vardagar.

Du kan beskriva din oro innan du tar beslut om att anmäla. Detta kan göras utan att din eller den enskildes identitet avslöjas.

Om det inte kan vänta till nästa vardag kan du kontakta socialjouren via telefon 026-10 02 25. Vid akut behov av sjukvård, polis eller socialjour; ring 112.

Den som gör en anmälan till socialtjänsten vill ibland veta vad socialtjänsten gör sen. Sådana uppgifter kan inte lämnas ut utan medgivande från den som ärendet rör.

Vissa verksamheter och anställda är skyldiga att anmäla eventuell oro för barn och unga; verksamhet som berör barn och unga som exempelvis skola och förskola, hälso- och sjukvård, polis, kriminalvård med flera. Du kan prata med personal på socialtjänsten innan du gör en ororsanmälan och även använda orosanmälningarna.

I orosanmälan behöver du inte veta med säkerhet att barnet far illa, det räcker med en misstanke om att barnet inte har det bra. En oro kan till exempel handla om:

  • att barnet inte går i skolan
  • att barnet är ute själv utan tillsyn
  • att barnet inte har lämpliga kläder eller ofta är hungrigt
  • att barnet använder droger/alkohol eller gör något brottsligt
  • att föräldrarna använder droger/alkohol eller gör något brottsligt.

Anmälantelefon–mottagningsenheten

0652-361 71

måndag–fredag klockan 9.00–11.00.

Övrig tid kan man lämna ett meddelande som lyssnas av helgfria vardagar.

Socialjouren – akut hjälp efter kontorstid 026-10 02 25

Du kan kontakta socialjouren om det uppstått en situation som inte kan vänta till nästa vardag.

Exempel på situationer när du kan kontakta socialjouren

  • barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö
  • missbrukare som akut måste tas om hand
  • om någon är utsatt för hot eller våld

Telefontider
måndag–torsdag 17.00–23.00
fredag 17.00–02.00
lördag 16.00–02.00
söndag 16.00–23.00

När socialjouren är stängd
Behöver du göra en akut anmälan när både socialtjänstens mottagningsenhet och socialjouren har stängt ringer du 112.

Rädda Barnens orostelefon om radikalisering

Är du orolig för någon i din närhet som uttrycker hatiska, våldsamma eller extrema åsikter. Vi finns till för dig som är barn, förälder eller annan omsorgsperson. Vi som svarar i telefonen har lång erfarenhet av att stödja och hjälpa människor i svåra samtal.

Samtalen är gratis och du som ringer får vara anonym. Vi erbjuder även stöd på andra språk. Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att ringa eller mejla så berättar vi mer.

020-100 200 – helgfria måndagar 12.00–18.00 och torsdagar 9.00–13.00
orostelefonen@rb.se - tänk på att din e-postadress kan avslöja ditt namn