Faderskap

Faderskapsbekräftelse skapas för barn som har ogifta föräldrar

Faderskapsbekräftelse

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra, måste faderskapet fastställas genom faderskapsbekräftelse. När denna undertecknats av båda föräldrarna och godkänts av socialnämnden får barnet flera juridiska rättigheter t.ex. arvsrätt, rätt till faderns efternamn. I samband med att faderskapsbekräftelsen undertecknas kan föräldrarna anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Ibland kan det uppstå tveksamheter om vem som är ett barns biologiska fader. Detta måste utredas och ibland kan det vara nödvändigt med dna-undersökning via salivprov.

Kontakt Socialtjänsten

Socialtjänstens handläggare har telefontid

måndag-fredag klockan 08.30-09.30 0652-360 00 växel

0652-362 31 reception
0652-361 50 fax