MENY

Faderskap

Faderskapsbekräftelse skapas för barn som har ogifta föräldrar. Faderskap bekräftas antingen via Skatteverkets e-tjänst eller vid ett besök hos socialtjänsten.

När ett barn föds och föräldrarna inte är gifta med varandra, måste faderskapet fastställas genom faderskapsbekräftelse.

När faderskapet bekräftats av båda föräldrarna och godkänts av socialnämnden får barnet flera juridiska rättigheter t.ex. arvsrätt, rätt till faderns efternamn.

I samband med att faderskapsbekräftelsen undertecknas kan föräldrarna anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

Ibland kan det uppstå tveksamheter om vem som är ett barns biologiska fader. Detta måste utredas och ibland kan det vara nödvändigt med dna-undersökning via salivprov.

Fastställ via Skatteverkets e-tjänst

Från den 1 januari 2022 kan faderskap bekräftas med e-legitimation via Skatteverkets e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Båda föräldrarna ska godkänna faderskapet inom 14 dagar från barnets födelse. Både föräldrar och barn ska vara folkbokförda i Sverige och föräldrarna ska vara myndiga.

Fastställ via besök hos socialtjänsten

Om man av någon anledning inte använder e-tjänsten eller om det gått mer än 14 dagar efter barnets födsel kan faderskapet fastställas genom ett besök hos socialtjänsten.

Kontakt Socialtjänsten

Socialtjänstens handläggare har telefontid

måndag-fredag klockan 08.30-09.30 0652-360 00 växel

Skicka ett meddelande till