MENY

God man eller förvaltare – överförmyndarnämnden

Som god man eller förvaltare hjälper du en person som har svårt att själv sköta sin ekonomi och bevaka sina rättigheter i samhället. Svårigheterna kan bero på ålder, fysiskt eller psykiskt handikapp. Att vara god man är ett viktigt uppdrag som gör stor skillnad.

En person som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman. Ett godmanskap kan bestå av en, två eller tre av dessa delar:

  • Bevaka rätt
  • Förvalta egendom
  • Sörja för person

Att bevaka rätt innebär bland annat att ansöka om bidrag och insatser, överklaga beslut, teckna avtal eller företräda huvudmannen vid en bostadsförsäljning.

Att förvalta egendom innebär exempelvis att betala räkningar, att göra en budget tillsammans med huvudmannen och se till att kapital är placerat på ett tryggt sätt.

Med sörja för person menas att se till att huvudmannens intressen bevakas till exempel så att huvudmannen får den vård eller fritid som den har rätt till.

Det är frivilligt att ha en god man. En förvaltare kan en person däremot få mot sin vilja, om denna inte klarar sig själv.

Överförmyndarnämnden Mitt

Nordanstigs kommun är en del av Överförmyndarnämnden Mitt tillsammans med Sundsvall, Timrå och Ånge kommuner.

Behöver du eller vill bli god man eller förvaltare?

På Sundsvalls kommuns och överförmyndarkontorets webbplats finns mer information om att bli och få god man eller förvaltare.

Bli god man eller förvaltare Länk till annan webbplats.

Den gemensamma överförmyndarnämnden består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare och representeras av förtroendevalda från samtliga fyra kommuner enligt följande

Ordförande Pirjo Linna (S), Sundsvall

Vice ordförande Anette Lövgren (S), Ånge

Ledamöter
Bo Sjödin (S), Timrå
Mandy Eriksson Neu (S), Nordanstig
Bertil Swenson (M), Sundsvall
Lars-Åke Andersson (S) Sundsvall
Ersättare
Annelie Leman Hamrin (C), Sundsvall
Michael Jonsson (L), Sundsvall
Emelie Eriksson (V), Sundsvall
Anna Arvidsson (S), Ånge
Ida Lindström (C), Timrå
Yvonne Kardell (C), Nordanstig

Den gemensamma överförmyndarnämnden består av sex ordinarie ledamöter och sex ersättare och representeras av förtroendevalda från samtliga fyra kommuner enligt följande

Ordförande

Vice ordförande

Ledamöter
, Timrå
Lena Svensson, S, Nordanstig
, Sundsvall
, Sundsvall
Ersättare
, Sundsvall
, Sundsvall
, Sundsvall
, Ånge
, Timrå
Elin Eriksson, M, Nordanstig

Om du har svårt att själv sköta din ekonomi, bevaka dina rättigheter och intressen, kan du få hjälp av en god man eller förvaltare.

En God man kan hjälpa dig med

  • Betala räkningar, lämna fickpengar, deklarera, sanera skulder, omplacera tillgångar.
  • Ansöka om bostadsbidrag, ekonomiskt bistånd, bevaka rätt i dödsbo, företräda dig vid avveckling av bostad, vid kontakter med fordringsägare och vid upprättande av avbetalningsavtal, vid ansökan om skuldsanering, vid ärende i hyresnämnd och vid överklagande av ett beslut.
  • Ha regelbundna kontakter med dig och boendet du bor på, vårdpersonalen, hemtjänsten med flera.
  • Ta initiativ till förbättringar och uppmärksamma dina behov av sociala kontakter, daglig sysselsättning och fritidsverksamhet med mera.

Det innebär däremot inte att den gode mannen eller förvaltaren själv ska sköta om och vårda dig eller handla. Den gode mannen ska däremot se till att någon annan sköter detta.

Ibland behövs läkarintyg

Om den som behöver en god man inte kan uttrycka sin mening så behövs ett läkarintyg som styrker det.

Kontakt

Postadress
Överförmyndarnämnden Mitt
851 85 Sundsvall

Besöksadress
Norrmalmsgatan 4, Sundsvall

Telefontid 9–11 helgfria vardagar
Besök endast efter överenskommelse

060-19 13 90
overformyndarnamnden@sundsvall.se