Starta företag

Hos oss kan du få hjälp att förverkliga din företagsidé. Från ax till färdig limpa!

Blivande företagare får hjälp och råd av oss. Vi ställer upp som bollplank, diskuterar företags- och affärsidéer och bidrar med det kontaktnät vi har. Givetvis arbetar vi under sekretess. Tillsammans med våra partners informerar vi och utbildar i "starta eget".

Mentorprogrammet

Mentorprogrammet riktar sig till dig som kommit förbi uppstartsfasen i ditt företagande och är redo att låta verksamheten växa och utvecklas – kanske nationellt eller internationellt.

Information och tjänster för dig som driver eller vill starta eget

Almi företagspartner

Almi erbjuder finansiering av innovationer, företagsstarter och företagsutveckling och kan hjölpa till när du har svårt att hitta lånefinansiering som täcker hela ditt behov. Almi erbjuder också affärsutveckling: rådgivning, kontaktförmedling och olika utvecklingsprogram.

Bolagsverket

Hos Bolagsverket registrerar du ditt bolag. De handlägger registrering av företag och erbjuder rådgivning och vägledning.

Coompanion

Satsar på hållbart företagande för alla företagsformer och erbjuder kostnadsfri rådgivning inom områden som starthjälp, affärsplan, finansiering, affärsutveckling, juridik och när människor vill starta eget tillsammans. Coompanion finns på finns på 25 platser i landet och ägs lokalt av medlemmar.

IFS – Internationella Företagarföreningen i Sverige

IFS syftar till att öka företagandet bland nyanlända, höja kompetensen hos enskilda företagare och verka för att förbättra klimatet för nyanländas företagande. IFS samarbetar med Almi.

Verksamt.se

Samlad information och service från myndigheter till företag. Sidan innehåller verktyg och e-tjänster som underlättar för dig som driver eller vill starta eget företag. Verksamt.se utvecklas av Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket i samverkan.

Kontakt
Porträttbild på Mia Järliden

Näringslivschef

Mia Järliden

0652-360 51

Skicka ett meddelande till

Siluett av person.

Näringslivsutvecklare

Vakant