Starta företag

Hos oss kan du få hjälp att förverkliga din företagsidé. Från ax till färdig limpa!

Blivande företagare får hjälp och råd av oss. Vi ställer upp som bollplank, diskuterar företags- och affärsidéer och bidrar med det kontaktnät vi har. Givetvis arbetar vi under sekretess. Tillsammans med våra partners informerar vi och utbildar i "starta eget".

Mentorprogrammet

Mentorprogrammet riktar sig till dig som kommit förbi uppstartsfasen i ditt företagande och är redo att låta verksamheten växa och utvecklas – kanske nationellt eller internationellt.

Information och tjänster för dig som driver eller vill starta eget

Verksamt.se

Samlad information och service från myndigheter till företag. Sidan innehåller verktyg och e-tjänster som underlättar för dig som driver eller vill starta eget företag. Verksamt.se utvecklas av Bolagsverket, Skatteverket och Tillväxtverket i samverkan.

Nyföretagarcentrum

NyföretagarCentrum i Hälsingland levererar kompetent och relevant rådgivning till personer som vill undersöka möjligheterna för eller har tänkt att starta ett eget företag. Huvuduppgiften för NFCH:s rådgivare är att vägleda den eventuellt blivande företagaren under etableringsfaxen från ungefär två år före företagsstarten till max tre år efter, bidra till mod och inspiration att våga satsa och starta långsiktigt hållbara företag, som bidrar till ett livskraftigt samhälle. Målgruppen är alla som vill starta företag.

Almi företagspartner

Almi erbjuder finansiering av innovationer, företagsstarter och företagsutveckling och kan hjälpa till när du har svårt att hitta lånefinansiering som täcker hela ditt behov. Almi erbjuder också affärsutveckling: rådgivning, kontaktförmedling och olika utvecklingsprogram.

IFS – Internationella Företagarföreningen i Sverige

IFS syftar till att öka företagandet bland nyanlända, höja kompetensen hos enskilda företagare och verka för att förbättra klimatet för nyanländas företagande. IFS samarbetar med Almi.

  • ifs.se

Coompanion

Satsar på hållbart företagande för alla företagsformer och erbjuder kostnadsfri rådgivning inom områden som starthjälp, affärsplan, finansiering, affärsutveckling, juridik och när människor vill starta eget tillsammans. Coompanion finns på finns på 25 platser i landet och ägs lokalt av medlemmar.

Bolagsverket

Hos Bolagsverket registrerar du ditt bolag. De handlägger registrering av företag och erbjuder rådgivning och vägledning.

Skatteverket

Starta, driva och avsluta företag; Funderar du på att starta företag? Är du redan igång och har frågor om exempelvis moms, deklaration, bokföring eller anställningar? Eller vill du avsluta ditt företag? Här hjälper vi dig vidare.

Region Gävleborg

Region Gävleborg ger stöd till små och medelstora företag som bedriver verksamhet i Gävleborgs län. Stöd ges också till regionala utvecklingsprojekt. B¨da stödformerna ges för att stimulera hållbar tillväxt och utveckling.

Tillväxtverket

Du som vill starta ett företag eller utveckla ditt befintliga företag har möjlighet att söka finansiellt stöd om du har svårt att få ihop finansieringen på den privata marknaden. En förutsättning är att marknaden sträcker sig utöver den egna regionen.

Möjligheterna till stöd varierar beroende på vart i landet företaget har sin verksamhet och vilken typ av verksamhet företaget bedriver.

Stöd kan handla om allt från större investeringar i exempelvis maskiner och byggnader till mindre belopp för konsulttjänster, produktutveckling eller deltagande i en mässa.

Kontakt
Porträttbild på Mia Järliden

Näringslivschef

Mia Järliden

0652-360 51

Skicka ett meddelande till

Porträttbild på Tomas Ahlström

Näringslivsutvecklare

Tomas Ahlström

0652-361 69

Skicka ett meddelande till