Slamtömning

Slamtömning sker inom sju dagar räknat från och med närmaste vardag efter beställning.

Du kan även beställa akut tömning som utförs inom 24 timmar mot en extra avgift.
Observera att tömning inom 24 timmar kan endast beställas per telefon.
0652-361 84, 361 86

Fredag och dag före röd dag samt julafton, nyårsafton och midsommarafton måste beställning av akut tömning göras senast klockan 12.00.

När du beställt i formuläret töms din tank inom sju dagar räknat från närmaste vardag/arbetsdag efter beställningsdag.

Beställningen av slamtömning har flyttat

När du klickat på "Starta e-tjänsten" får du två alternativ

Logga in och starta tjänsten

Du loggar in med BankID och kan då också se ditt ärende och få återkoppling från handläggare.

Gå vidare utan inloggning

Fungerar som förut men ser kanske lite annorlunda ut. Du får ingen återkoppling från handläggare.