Slamtömning

Slamtömning sker inom sju dagar räknat från och med närmaste vardag efter beställning.

Du kan även beställa akut tömning som utförs inom 24 timmar mot en extra avgift.
Observera att tömning inom 24 timmar kan endast beställas per telefon.
0652-361 84, 361 86

Fredag och dag före röd dag samt julafton, nyårsafton och midsommarafton måste beställning av akut tömning göras senast klockan 12.00.

När du beställt i formuläret töms din tank inom sju dagar räknat från närmaste vardag efter beställningsdag.

Formulär för beställning av slamtömning

gata och nummer

postnummer

ort

För att tömningen ska ske på rätt fastighet är det viktigt att fastighetsbeteckningen är korrektVill du ha tömning av tank?
Vill du ha tömning av tank?


Vill du ha tömning av din brunn med avvattnande bil?
Vill du ha tömning av din brunn med avvattnande bil?


Vill du ha heltömning av din brunn?
Vill du ha heltömning av din brunn?


Vilken storlek har du på din tank eller brunn?
Vilken storlek har du på din tank eller brunn?


Tänk på att markera ut din anläggning och röj eventuell sly och gräs.


För att kunna skicka in dina uppgifter så måste du klicka i rutan "Jag är inte en robot" och sedan följa instruktionen på skärmen. * (obligatorisk)