Tomter i Strömsbruk

Karta där det är markerat lediga tomter i Strömsbruk
Lediga tomter i Strömsbruk

Nr

Areal

Adress

Fastighetsbeteckning

1

1044 m²

Järpvägen 10

Strömsbruk 1:133

2

1125 m²

Järpvägen 8

Strömsbruk 1:132

3

1207 m²

Järpvägen 4

Strömsbruk 1:130

4

1062 m²

Järpvägen 2

Strömsbruk 1:129

5

980 m²

Järpvägen 7

Strömsbruk 1:141

6

960 m²

Järpvägen 5

Strömsbruk 1:140

7

902 m²

Järpvägen 3

Strömsbruk 1:135

8

1000 m²

Granvägen 14

Strömsbruk 1:58

9

1510 m²

Källbacksvägen 11

Strömsbruk 1:40