Tomter i Ilsbo

Karta där det är markerat lediga tomter i Ilsbo
Lediga tomter i Ilsbo

Nr

Areal

Adress

Fastighetsbeteckning

1

832 m²

Sandvägen 7

Östanå 3:104

2

1061 m²

Björkstrandsvägen 1

Östanå 3:112

3

1129 m²

Björkstrandsvägen 3

Östanå 3:111

4

996 m²

Björkstrandsvägen 4

Östanå 3:115

5

985 m²

Björkstrandsvägen 6

Östanå 3:114