Tomter i Hassela

Karta där det är markerat lediga tomter i Hassela
Lediga tomter i Hassela

Nr

Areal

Adress

Fastighetsbeteckning

1

1069 m²

Bölevägen 7

Franshammar 1:75

2

1646 m²

Bölevägen 4

Franshammar 1:77

3

1192 m²

Knektgränd 5

Franshammar 1:76

4

1380 m²

Vändbrovägen 3

Nordanbro 6:31

5

1400 m²

Vändbrovägen 7

Nordanbro 6:33

6

1065 m²

Vändbrovägen 10

Nordanbro 6:13

7

1050 m²

Vändbrovägen 14

Nordanbro 6:15

8

1050 m²

Vändbrovägen 16

Nordanbro 6:16